Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Tiếng Anh 10 >


Giáo án cả năm (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án học kì 1 (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án học kì 2 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án tổng hợp (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 1. A day in the life of (24 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 2. School talks (13 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 3. People's background (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 4. Special education (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 5. Technology and you (9 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 6. An excursion (14 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 7. The mass media (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 8. The story of my village (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 9. Undersea world (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 10. Conservation (13 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 11. National parks (18 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Unit 12. Music (43 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 13. Films and cinema (47 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 14. The world cup (23 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 15. Cities (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Unit 16. Historical places (10 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Ngoài chương trình SGK (143 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Các giáo án chưa được sắp xếp (4607 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Word-logo