Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (46 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm - nguyễn thị thủy

Ngày gửi: 2018-10-04 22:17:22

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Vũ Ngọc Trâm...

Ngày gửi: 2018-09-28 18:49:26

Word-logo-small

Giáo án cả năm - hoàng văn mười

Ngày gửi: 2018-09-23 12:28:34

Word-logo-small

giáo án lớp 5 tron bộ - Chu T...

Ngày gửi: 2018-09-19 15:31:17


Giáo án học kì 1 (17 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Đỗ Thị Hươ...

Ngày gửi: 2018-10-15 20:31:42

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 buổi 2 - hoà...

Ngày gửi: 2018-09-25 19:25:07

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Chu Quangky

Ngày gửi: 2018-09-15 09:00:25

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Chu Quangky

Ngày gửi: 2018-09-14 15:31:23


Giáo án học kì 2 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 2 buổi 2 - hoà...

Ngày gửi: 2018-09-25 19:26:18

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Đỗ Thị Hường

Ngày gửi: 2018-04-22 19:15:04

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Vương Thị ...

Ngày gửi: 2018-03-25 11:55:31

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Tấn...

Ngày gửi: 2018-03-22 23:01:47


Giáo án tổng hợp (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Dương Công...

Ngày gửi: 2017-10-18 20:40:01

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Vũ Hồng

Ngày gửi: 2017-10-17 17:57:32

Xls-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Tha...

Ngày gửi: 2017-10-16 16:03:18

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Cù Thị Hồn...

Ngày gửi: 2017-09-21 21:14:58


Giáo án Tuần 1 - Lớp 5 (54 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:39:30

Word-logo-small

tuan 5 - Nguyễn Thị Khánh

Ngày gửi: 2018-10-10 22:46:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-10-02 21:33:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-30 10:38:06


Giáo án Tuần 2 - Lớp 5 (30 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:39:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-30 10:37:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 5 - Mai ...

Ngày gửi: 2018-09-23 23:07:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 5 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-09-23 11:36:11


Giáo án Tuần 3 - Lớp 5 (30 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:38:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-30 10:37:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 5(18-19)...

Ngày gửi: 2018-09-25 17:29:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 5 - Mai ...

Ngày gửi: 2018-09-23 23:08:08


Giáo án Tuần 4 - Lớp 5 (27 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:36:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-30 10:36:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-23 09:24:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 5 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-09-23 09:14:06


Giáo án Tuần 5 - Lớp 5 (25 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:33:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 5 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-06 20:50:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-28 23:15:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-23 09:25:25


Giáo án Tuần 6 - Lớp 5 (23 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:31:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 5 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-11 22:00:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-10-09 08:12:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 5 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-06 22:28:53


Giáo án Tuần 7 - Lớp 5 (20 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:29:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 5 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-12 22:14:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-30 10:36:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 5 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-09-23 11:34:07


Giáo án Tuần 8 - Lớp 5 (18 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-10-15 11:26:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 5 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-13 07:33:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 5 - Đặng...

Ngày gửi: 2018-10-12 22:15:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-30 10:36:30


Giáo án Tuần 9 - Lớp 5 (18 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 5 - Đinh...

Ngày gửi: 2018-09-15 11:29:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 5 - Đinh...

Ngày gửi: 2018-09-11 19:47:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 5 - Trươ...

Ngày gửi: 2018-08-22 18:28:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 5 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-02-03 09:55:34


Giáo án Tuần 10 - Lớp 5 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-15 11:29:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-11 19:47:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 5 - Trư...

Ngày gửi: 2018-08-22 18:29:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 5 - Lườ...

Ngày gửi: 2018-03-29 16:47:04


Giáo án Tuần 11 - Lớp 5 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-26 21:21:08

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-15 11:29:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 5 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-08-27 18:18:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 5 - Trư...

Ngày gửi: 2018-08-22 18:53:49


Giáo án Tuần 12 - Lớp 5 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-26 21:21:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-15 11:30:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 5 - Trư...

Ngày gửi: 2018-08-22 18:54:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 5 - Lườ...

Ngày gửi: 2018-03-29 16:48:56


Giáo án Tuần 13 - Lớp 5 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-26 21:22:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-15 11:30:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 5 - Trư...

Ngày gửi: 2018-08-22 18:55:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 5 - Lườ...

Ngày gửi: 2018-03-29 16:49:27


Giáo án Tuần 14 - Lớp 5 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-26 21:22:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 5 - Trư...

Ngày gửi: 2018-08-22 18:55:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 15:59:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 11:25:35


Giáo án Tuần 15 - Lớp 5 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 5 - Đin...

Ngày gửi: 2018-09-26 21:22:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 5 - Trư...

Ngày gửi: 2018-08-22 18:56:18

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:00:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 11:26:42


Giáo án Tuần 16 - Lớp 5 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:01:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 11:27:28

Word-logo-small

giáo án tuần 16 lớp 5 - Bùi T...

Ngày gửi: 2017-12-26 22:36:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-21 11:25:12


Giáo án Tuần 17 - Lớp 5 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:01:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 11:28:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 5 - Be ...

Ngày gửi: 2017-12-25 10:46:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 5 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-13 17:34:20


Giáo án Tuần 18 - Lớp 5 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 5 - Lam ...

Ngày gửi: 2018-09-13 21:30:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:02:08

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 11:29:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-01-08 08:33:28


Giáo án Tuần 19 - Lớp 5 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-02-21 15:03:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:02:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 11:29:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-28 20:59:39


Giáo án Tuần 20 - Lớp 5 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:03:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-28 20:59:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-01-21 06:04:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-20 23:30:24


Giáo án Tuần 21 - Lớp 5 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:03:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 5 - Hà ...

Ngày gửi: 2018-01-21 11:02:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 5 - Lâm...

Ngày gửi: 2018-01-20 08:06:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-19 15:37:11


Giáo án Tuần 22 - Lớp 5 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:04:08

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-02-03 10:35:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 5 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-01-30 08:50:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-28 20:58:59


Giáo án Tuần 23 - Lớp 5 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-02-27 12:30:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-04 12:30:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:04:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-02-03 10:35:18


Giáo án Tuần 24 - Lớp 5 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 5 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-03-01 10:18:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 5 - Be ...

Ngày gửi: 2018-02-24 09:00:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-02-22 14:20:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:05:14


Giáo án Tuần 25 - Lớp 5 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-03-13 10:00:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-04 15:45:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:05:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-02 19:45:03


Giáo án Tuần 26 - Lớp 5 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 5 - Trư...

Ngày gửi: 2018-09-16 21:18:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-03-13 10:01:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 5 - Kim...

Ngày gửi: 2018-03-03 22:20:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:06:24


Giáo án Tuần 27 - Lớp 5 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-04-17 09:15:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-04-05 18:35:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-03-18 12:16:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-03 16:07:06


Giáo án Tuần 28 - Lớp 5 (12 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-04-16 16:09:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-04-11 07:40:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-04-05 18:40:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-03-25 09:53:59


Giáo án Tuần 29 - Lớp 5 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-04-16 16:08:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-04-11 07:40:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-04-08 13:13:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-04-05 18:43:32


Giáo án Tuần 30 - Lớp 5 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 5 - Lâm...

Ngày gửi: 2018-04-17 15:45:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-04-16 16:08:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-04-08 12:38:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-04-05 18:45:52


Giáo án Tuần 31 - Lớp 5 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 5 - Lâm...

Ngày gửi: 2018-04-17 15:50:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 5 - Lữ ...

Ngày gửi: 2018-04-17 09:14:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-04-14 22:34:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-04-12 10:25:10


Giáo án Tuần 32 - Lớp 5 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-04-21 09:44:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-04-19 07:34:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 5 - Lâm...

Ngày gửi: 2018-04-17 15:51:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-26 13:17:20


Giáo án Tuần 33 - Lớp 5 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-05-20 07:45:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-05-01 21:27:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-21 18:52:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 5 - Vũ ...

Ngày gửi: 2018-04-15 18:35:17


Giáo án Tuần 34 - Lớp 5 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-05-20 07:44:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-05-01 21:30:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-26 13:18:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 5 - Ngô...

Ngày gửi: 2018-01-12 08:19:03


Giáo án Tuần 35 - Lớp 5 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 5 - Võ...

Ngày gửi: 2018-05-11 22:59:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-05-01 21:33:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-30 16:37:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 5 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-30 16:07:10


Ngoài chương trình SGK (37 bài)
Word-logo-small

Giáo án theo Tưần 7 (Lớp 5). ...

Ngày gửi: 2018-10-13 09:51:59

Word-logo-small

Giáo án tiếng Việt lớp 5 theo...

Ngày gửi: 2018-10-11 21:58:22

Word-logo-small

Giáo án lớp 5 tuần 1. 2018 - ...

Ngày gửi: 2018-10-06 22:38:54

Word-logo-small

giao an theo tuan lop 5 - Ngọ...

Ngày gửi: 2018-10-04 20:39:44


Các giáo án chưa được sắp xếp (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTN...

Ngày gửi: 2018-09-27 15:44:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-02-24 16:57:16

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 5 - Pha...

Ngày gửi: 2018-02-22 09:42:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 5 - Phan...

Ngày gửi: 2018-02-21 15:02:05