Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (17 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm - Hoàng Thị Huế

Ngày gửi: 2018-06-26 20:25:57

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Nguyễn Thị Hà

Ngày gửi: 2018-05-09 21:34:38

Word-logo-small

Giáo án cả năm - phí thị tố loan

Ngày gửi: 2018-05-07 00:15:47

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Vũ Hân

Ngày gửi: 2018-05-02 22:48:10


Giáo án học kì 1 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-04-08 16:03:23

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Mai Thị Trâm

Ngày gửi: 2018-03-22 22:58:34

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Văn...

Ngày gửi: 2018-02-24 22:06:34

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Minh

Ngày gửi: 2018-01-02 20:53:18


Giáo án học kì 2 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Thị Hà

Ngày gửi: 2018-04-14 18:34:34

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Tấn...

Ngày gửi: 2018-01-30 08:54:19


Giáo án tổng hợp (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Trọ...

Ngày gửi: 2018-04-22 15:11:08

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Phan Thị T...

Ngày gửi: 2017-10-20 12:42:02

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Thu...

Ngày gửi: 2017-10-11 20:57:38

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Hoàng Thị ...

Ngày gửi: 2017-10-10 22:45:39


Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 (23 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Huỳn...

Ngày gửi: 2018-06-04 21:59:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-04-04 12:36:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - thiề...

Ngày gửi: 2018-02-28 15:38:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - LêTh...

Ngày gửi: 2018-02-26 22:11:51


Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Huỳn...

Ngày gửi: 2018-06-04 22:08:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-02-24 22:08:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-02-23 15:48:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-02-23 10:25:28


Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 (7 bài)
Word-logo-small

tUẦN 3 PTNL - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 16:58:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:51:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Võ T...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:13:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:46:46


Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Trần...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:55:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:52:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Võ T...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:12:50

Word-logo-small

Giáo án 4 tuần 4 - Lê Hạnh

Ngày gửi: 2017-10-23 11:17:58


Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 (12 bài)
Word-logo-small

TUẦN 5 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:04:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:52:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Võ T...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:11:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Lê Hạnh

Ngày gửi: 2017-10-23 11:36:51


Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 (12 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - nguy...

Ngày gửi: 2018-02-26 20:50:12

Word-logo-small

TUẦN 6 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:04:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:53:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Võ T...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:11:18


Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - nguy...

Ngày gửi: 2018-02-26 20:54:30

Word-logo-small

TUẦN 7 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:05:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:54:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Võ T...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:10:43


Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 (12 bài)
Word-logo-small

TUẦN 8 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:06:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:54:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Võ T...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:10:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Mai ...

Ngày gửi: 2017-10-23 16:34:49


Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

TUẦN 9 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:06:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Chu ...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:55:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Võ T...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:07:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Hồ T...

Ngày gửi: 2017-12-10 19:51:11


Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 (16 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-24 22:48:33

Word-logo-small

TUẦN 10 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:07:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:55:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Võ ...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:06:56


Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-24 22:48:52

Word-logo-small

TUẦN 11 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:08:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:57:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Võ ...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:06:24


Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 (9 bài)
Word-logo-small

TUẦN 12 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:08:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:58:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - Võ ...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:05:46

Word-logo-small

. Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - T...

Ngày gửi: 2017-11-16 13:25:09


Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 (12 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-24 22:49:15

Word-logo-small

TUẦN 13 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:09:08

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 21:59:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Võ ...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:03:45


Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-24 22:49:50

Word-logo-small

TUẦN 14 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:09:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 22:00:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Võ ...

Ngày gửi: 2017-12-15 22:01:40


Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 (16 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Mai...

Ngày gửi: 2018-05-08 19:35:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Đỗ ...

Ngày gửi: 2018-03-13 02:49:59

Word-logo-small

TUẦN 15 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:10:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 22:00:42


Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 (9 bài)
Word-logo-small

TUẦN 16 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:10:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 22:01:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-20 18:51:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-12 15:00:17


Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - lò ...

Ngày gửi: 2018-03-10 18:08:01

Word-logo-small

TUẦN 17 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:11:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 22:01:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - pha...

Ngày gửi: 2017-12-31 15:07:08


Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - ngu...

Ngày gửi: 2018-02-28 09:46:49

Word-logo-small

TUẦN 18 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:11:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 Lớp 4 - Tinh ...

Ngày gửi: 2018-01-11 09:36:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 22:01:42


Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 19 (Lớp 4)....

Ngày gửi: 2018-04-28 15:04:13

Word-logo-small

TUẦN 19 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:01:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-01-22 13:16:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-16 21:46:01


Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-28 15:03:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:52:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - giá...

Ngày gửi: 2018-04-08 14:30:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-02 23:07:00


Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-28 15:04:49

Word-logo-small

TUẦN 21 - PTNLHS - Nguyễn Qua...

Ngày gửi: 2018-01-25 17:00:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-01-22 13:14:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-01-19 10:01:17


Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:18:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-29 16:44:09

Word-logo-small

TUẦN 22 - PTNLHS - Nguyễn Qua...

Ngày gửi: 2018-01-25 16:59:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:47:00


Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Thá...

Ngày gửi: 2018-05-25 22:41:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:19:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-02-27 21:54:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-05 11:49:38


Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:19:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-24 13:20:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-02-20 21:45:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-03 20:58:29


Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:19:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Lý ...

Ngày gửi: 2018-02-23 16:45:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-23 13:50:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Vũ ...

Ngày gửi: 2018-02-05 20:15:18


Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:20:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-27 20:31:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Vũ ...

Ngày gửi: 2018-02-05 20:16:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-17 20:16:19


Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:42:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:20:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-25 21:54:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Nam...

Ngày gửi: 2018-03-25 16:39:22


Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:20:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Đặn...

Ngày gửi: 2018-04-05 22:54:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-03-27 11:50:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-03-14 22:08:37


Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - võ ...

Ngày gửi: 2018-05-13 14:55:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-08 10:24:51

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:22:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Nam...

Ngày gửi: 2018-04-02 22:16:25


Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 (12 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-08 09:18:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-04-22 18:57:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:34:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:22:24


Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-04-22 19:21:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:33:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-22 14:15:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-04-19 15:23:47


Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-04-22 20:14:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-22 14:14:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-04-19 15:21:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:23:05


Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-24 22:41:09

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-22 16:43:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-04-20 00:01:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-04-19 15:20:30


Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-07 05:52:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-04-26 21:28:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:23:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Vũ ...

Ngày gửi: 2018-04-01 17:46:06


Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-07 05:53:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 VNEN ...

Ngày gửi: 2018-05-06 21:44:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-05-03 22:47:09

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-28 15:12:23


Ngoài chương trình SGK (17 bài)
Word-logo-small

lop 4 - Trần Thị Huế

Ngày gửi: 2018-06-17 15:12:38

Word-logo-small

Giao an lop 4 - Nguyễn Thị Ng...

Ngày gửi: 2018-06-11 10:21:57

Word-logo-small

giáo án lớp 4 tuần 35 - Vi Th...

Ngày gửi: 2018-05-02 19:38:54

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 11 lớp 4 - ...

Ngày gửi: 2018-04-09 21:24:54