Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (158 bài)
Word-logo-small

(cả năm ) theo CV 2345 - Lê V...

Ngày gửi: 2022-03-30 07:48:59

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Trương Thị Thu

Ngày gửi: 2022-03-04 17:13:11

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Lê Ngọc Lý

Ngày gửi: 2022-02-06 22:45:06

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Lê Ngọc Lý

Ngày gửi: 2022-02-06 22:42:37


Giáo án học kì 1 (43 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Đặng Thị T...

Ngày gửi: 2021-12-27 15:51:39

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Tha...

Ngày gửi: 2021-12-24 14:55:58

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Mai Quý Ngọc

Ngày gửi: 2021-12-01 11:42:28

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - võ thị thú...

Ngày gửi: 2021-11-29 21:17:11


Giáo án học kì 2 (17 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - phạm ngọc ...

Ngày gửi: 2022-03-04 14:18:56

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - lục thanh ...

Ngày gửi: 2022-02-25 16:17:24

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Xa Văn Vững

Ngày gửi: 2022-01-18 09:31:21

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-02-27 18:10:57


Giáo án tổng hợp (15 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Lê Thị Min...

Ngày gửi: 2021-09-23 23:24:43

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Ngọ...

Ngày gửi: 2020-08-27 22:26:33

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Đoàn Thủy

Ngày gửi: 2020-04-23 10:10:59

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Đìn...

Ngày gửi: 2019-12-21 10:06:43


Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 (182 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:52:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-04-04 10:21:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Lươn...

Ngày gửi: 2022-03-28 16:13:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:30:33


Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 (105 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:52:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-04-04 10:23:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:31:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - hà m...

Ngày gửi: 2022-02-26 19:44:20


Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 (79 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:53:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:31:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Lưu ...

Ngày gửi: 2022-02-12 14:57:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:48:56


Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 (80 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:53:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:32:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Lưu ...

Ngày gửi: 2022-02-12 14:58:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:49:14


Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 (76 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:53:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:32:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Lưu ...

Ngày gửi: 2022-02-12 14:58:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:49:29


Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 (63 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:54:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:32:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:52:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Phươ...

Ngày gửi: 2022-01-13 20:08:56


Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 (66 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:54:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:33:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:52:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-01-13 20:48:27


Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 (55 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:54:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-03-31 09:17:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:34:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:52:33


Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 (58 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Nông...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:55:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Hoàn...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:34:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:52:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Phươ...

Ngày gửi: 2022-01-13 20:11:02


Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 (64 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-03-31 09:43:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:35:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - lê ...

Ngày gửi: 2021-12-08 18:00:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Đặn...

Ngày gửi: 2021-11-29 19:03:26


Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 (62 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:56:18

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:35:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:53:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - lê ...

Ngày gửi: 2021-12-08 18:00:08


Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 (48 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:56:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:35:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:53:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - lê ...

Ngày gửi: 2021-12-08 17:58:16


Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 (49 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:57:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:36:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:54:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Quả...

Ngày gửi: 2021-12-09 10:13:56


Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 (53 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - trị...

Ngày gửi: 2022-04-28 19:30:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:57:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Phạ...

Ngày gửi: 2022-04-07 14:47:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:36:54


Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 (49 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:57:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:37:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-03-01 09:22:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-02-11 17:02:58


Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 (44 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:58:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:37:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-02-11 17:02:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-02-11 17:02:12


Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 (43 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 08:58:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:37:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-02-11 16:58:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-02-11 16:56:55


Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 (32 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:00:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:38:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-02-11 17:01:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:56:01


Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 (32 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:01:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:38:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - Đàm...

Ngày gửi: 2022-03-07 00:00:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-02-05 20:56:15


Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 (47 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:02:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:38:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - lam...

Ngày gửi: 2022-03-07 15:54:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - Đàm...

Ngày gửi: 2022-03-07 00:02:37


Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 (33 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:02:23

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:39:11

Word-logo-small

tuần 21 - Phan Cao Cuong

Ngày gửi: 2022-02-15 18:21:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - lê ...

Ngày gửi: 2022-02-14 12:13:19


Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 (30 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:02:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:39:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - thy vo

Ngày gửi: 2022-03-07 23:52:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Đàm...

Ngày gửi: 2022-03-07 00:03:24


Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 (37 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:03:11

Word-logo-small

Tuan 29/CV2345 - Võ Đăng Nguyên

Ngày gửi: 2022-04-03 19:32:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:39:53

Word-logo-small

Tuan 25/2345 - Lâm Hiểu Minh

Ngày gửi: 2022-03-12 21:07:08


Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 (30 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:04:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:40:17

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Hòa...

Ngày gửi: 2022-03-11 10:03:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - lê ...

Ngày gửi: 2022-03-07 14:40:01


Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 (27 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-14 09:04:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Hồ ...

Ngày gửi: 2022-03-28 21:19:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:40:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - ngu...

Ngày gửi: 2022-03-24 07:22:11


Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 (35 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-19 08:13:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-17 15:46:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:41:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - lê ...

Ngày gửi: 2022-03-21 14:20:28


Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 (33 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Nôn...

Ngày gửi: 2022-04-24 16:43:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Rô ...

Ngày gửi: 2022-04-15 10:29:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:41:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Đàm...

Ngày gửi: 2022-03-19 09:11:59


Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 (24 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-03-31 18:50:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:42:04

Word-logo-small

giáo án lóp 4 tuàn 28 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2021-11-14 09:54:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2021-09-01 14:35:43


Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 (27 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2022-03-31 18:47:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:42:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-01-02 10:08:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2021-09-01 14:35:59


Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 (28 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:42:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-03-22 20:25:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2021-09-01 14:36:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Đoà...

Ngày gửi: 2021-04-26 20:25:36


Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 (27 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-03-26 18:23:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:43:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Đin...

Ngày gửi: 2022-02-03 10:50:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-01-02 10:08:05


Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 (22 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Hoà...

Ngày gửi: 2022-03-26 12:43:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 (Lớp 4). - ...

Ngày gửi: 2021-11-14 09:59:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - huỳ...

Ngày gửi: 2021-10-10 19:33:19

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2021-09-01 14:36:40


Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 (12 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2021-09-01 14:36:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Âu ...

Ngày gửi: 2021-04-12 22:24:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2020-09-07 22:46:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2019-04-20 11:35:10


Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2021-08-27 10:41:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Âu ...

Ngày gửi: 2021-04-12 22:24:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2020-09-07 22:47:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Lưu...

Ngày gửi: 2020-05-01 21:50:55


Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - trầ...

Ngày gửi: 2021-05-07 08:25:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Âu ...

Ngày gửi: 2021-04-12 22:24:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2020-09-07 22:47:19

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2019-05-22 21:26:41


Ngoài chương trình SGK (178 bài)
Word-logo-small

tuần 35 lớp 4 - đinh thị thắm

Ngày gửi: 2022-05-12 11:33:26

Word-logo-small

đáp án cuối khóa modul 9 môn ...

Ngày gửi: 2022-04-16 11:12:07

Word-logo-small

Giáo án TRỰC TUYẾN MÔN ĐẠO ĐỨ...

Ngày gửi: 2022-03-13 15:01:34

Word-logo-small

GA 4, TUẦN 4 THEO 2345 - Nguy...

Ngày gửi: 2022-03-12 21:15:17


Các giáo án chưa được sắp xếp (5 bài)
Slide0

Tuần 16. Câu kể - Trần Thị Ái...

Ngày gửi: 2021-12-27 00:40:28

Slide0

toán 5 trang 47 tim hai so bi...

Ngày gửi: 2021-10-24 15:37:37

Slide0

Dấu hiệu chia hết cho 2 - Phạ...

Ngày gửi: 2021-01-29 10:26:16

Slide0

Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt...

Ngày gửi: 2020-12-07 18:57:51