Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (38 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm - Mã Thanh Tùng

Ngày gửi: 2019-01-06 11:10:06

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Lê Thị Lụa

Ngày gửi: 2018-11-25 20:47:01

Word-logo-small

Giáo án 4 mới - Nguyễn Thị Hương

Ngày gửi: 2018-11-11 21:06:54

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Vi Kien

Ngày gửi: 2018-11-02 04:51:16


Giáo án học kì 1 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-12-19 22:03:59

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - phạm linh

Ngày gửi: 2018-12-09 11:52:52

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - phạm linh

Ngày gửi: 2018-12-09 11:51:11

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Tha...

Ngày gửi: 2018-12-07 20:06:21


Giáo án học kì 2 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Như Trang

Ngày gửi: 2018-09-16 14:29:25

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Thị Hà

Ngày gửi: 2018-04-14 18:34:34

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Tấn...

Ngày gửi: 2018-01-30 08:54:19


Giáo án tổng hợp (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Bùi Mạnh H...

Ngày gửi: 2018-12-10 20:41:16

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Phan Văn Biên

Ngày gửi: 2018-09-18 11:16:20

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Trọ...

Ngày gửi: 2018-04-22 15:11:08

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Phan Thị T...

Ngày gửi: 2017-10-20 12:42:02


Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 (49 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Hồ T...

Ngày gửi: 2018-12-14 13:20:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:40:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-25 15:54:46

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 4 - Lam ...

Ngày gửi: 2018-11-21 12:56:34


Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 (20 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Hồ T...

Ngày gửi: 2018-12-14 13:26:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-12-10 20:41:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:42:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-25 15:55:57


Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 (18 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Hồ T...

Ngày gửi: 2018-12-14 13:27:19

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-12-10 20:42:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:42:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-25 15:56:38


Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 (24 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-12-10 20:42:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:43:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-25 15:57:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 4 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-11-03 12:05:17


Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 (24 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-12-10 20:42:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:43:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-25 15:57:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-04 22:37:48


Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 (21 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:44:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-25 15:57:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-04 22:38:08

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 4 - Vi N...

Ngày gửi: 2018-10-16 21:57:18


Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 (23 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:44:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-25 15:57:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-04 22:38:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 4 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-11-03 12:09:05


Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 (22 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:45:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-20 07:39:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-04 22:38:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 4 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-11-03 12:11:59


Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 (18 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Bùi ...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:45:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-11-04 22:38:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - hoàn...

Ngày gửi: 2018-11-03 12:13:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 4 - Tinh...

Ngày gửi: 2018-10-23 15:49:27


Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 (26 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-12-20 22:51:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-11-30 07:45:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-11-16 15:52:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 4 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-11-06 21:14:40


Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 (23 bài)
Word-logo-small

tuần 11 khuyết tật - Đặng Thị...

Ngày gửi: 2018-11-28 23:03:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Tu ...

Ngày gửi: 2018-11-21 07:49:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2018-11-19 13:27:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 4 - Cao...

Ngày gửi: 2018-11-18 09:51:28


Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 (16 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-12-04 08:16:03

Word-logo-small

tuần 12 khuyết tật - Đặng Thị...

Ngày gửi: 2018-11-28 23:03:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2018-11-19 13:29:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-11-16 15:47:50


Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 (17 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-11-26 14:12:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2018-11-25 19:13:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Nam...

Ngày gửi: 2018-11-18 16:23:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-11-04 22:40:47


Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 (18 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Tu ...

Ngày gửi: 2018-12-18 10:16:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Chi...

Ngày gửi: 2018-12-09 20:37:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-12-03 14:45:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 4 - Tu ...

Ngày gửi: 2018-11-30 10:26:48


Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 (20 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - ngu...

Ngày gửi: 2018-12-15 12:08:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-12-10 10:26:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-12-05 19:02:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2018-11-25 19:23:00


Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-12-21 10:08:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2018-11-29 14:42:57

Word-logo-small

TUẦN 16 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:10:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 4 - Chu...

Ngày gửi: 2018-01-08 22:01:01


Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 (16 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-12-21 10:09:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2018-11-29 14:46:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 4 - lò ...

Ngày gửi: 2018-03-10 18:08:01

Word-logo-small

TUẦN 17 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:11:20


Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 (13 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Phạ...

Ngày gửi: 2019-01-15 15:07:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Võ ...

Ngày gửi: 2018-12-30 16:37:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-12-24 16:07:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2018-11-29 14:48:14


Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - hoà...

Ngày gửi: 2019-01-13 18:11:43

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 19 (Lớp 4)....

Ngày gửi: 2018-04-28 15:04:13

Word-logo-small

TUẦN 19 - Nguyễn Quang Khải

Ngày gửi: 2018-01-25 17:01:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-01-22 13:16:21


Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 (15 bài)
Word-logo-small

tuần 20 - Nguyễn Thị Hằng

Ngày gửi: 2018-12-19 22:07:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-28 15:03:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:52:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 4 - giá...

Ngày gửi: 2018-04-08 14:30:11


Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-28 15:04:49

Word-logo-small

TUẦN 21 - PTNLHS - Nguyễn Qua...

Ngày gửi: 2018-01-25 17:00:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-01-22 13:14:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-01-19 10:01:17


Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Tòn...

Ngày gửi: 2018-09-09 16:37:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:18:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-29 16:44:09

Word-logo-small

TUẦN 22 - PTNLHS - Nguyễn Qua...

Ngày gửi: 2018-01-25 16:59:12


Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Thá...

Ngày gửi: 2018-05-25 22:41:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:19:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 4 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-02-27 21:54:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-05 11:49:38


Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:19:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-24 13:20:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-02-20 21:45:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-03 20:58:29


Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:19:53

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Lý ...

Ngày gửi: 2018-02-23 16:45:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-23 13:50:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 4 - Vũ ...

Ngày gửi: 2018-02-05 20:15:18


Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:20:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-02-27 20:31:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Vũ ...

Ngày gửi: 2018-02-05 20:16:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-17 20:16:19


Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:42:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:20:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-25 21:54:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 4 - Nam...

Ngày gửi: 2018-03-25 16:39:22


Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:20:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Đặn...

Ngày gửi: 2018-04-05 22:54:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-03-27 11:50:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-03-14 22:08:37


Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - võ ...

Ngày gửi: 2018-05-13 14:55:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-08 10:24:51

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:22:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 4 - Nam...

Ngày gửi: 2018-04-02 22:16:25


Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 (12 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-08 09:18:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-04-22 18:57:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:34:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:22:24


Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-04-22 19:21:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-04-22 17:33:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-22 14:15:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-04-19 15:23:47


Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - cao...

Ngày gửi: 2018-04-22 20:14:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-22 14:14:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-04-19 15:21:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:23:05


Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-24 22:41:09

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-04-22 16:43:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-04-20 00:01:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-04-19 15:20:30


Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-07 05:52:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-04-26 21:28:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-18 18:23:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 4 - Vũ ...

Ngày gửi: 2018-04-01 17:46:06


Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Tin...

Ngày gửi: 2018-05-07 05:53:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 VNEN ...

Ngày gửi: 2018-05-06 21:44:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Ma ...

Ngày gửi: 2018-05-03 22:47:09

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 4 - Thu...

Ngày gửi: 2018-04-28 15:12:23


Ngoài chương trình SGK (42 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19 ...

Ngày gửi: 2019-01-15 20:30:03

Word-logo-small

Giáo án Cùng em hoạt động trả...

Ngày gửi: 2018-12-30 21:54:03

Word-logo-small

tam li hoc cd dh - Bùi Lê Ngọ...

Ngày gửi: 2018-12-08 09:36:42

Word-logo-small

Giáo án lớp 4 Tuần 14 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2018-12-02 09:33:04


Các giáo án chưa được sắp xếp (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTN...

Ngày gửi: 2018-09-27 15:38:52