Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm - Hồ Văn Cuộc

Ngày gửi: 2018-03-04 19:54:19

Word-logo-small

Giáo án cả năm - iê thế phong

Ngày gửi: 2018-02-09 05:39:52

Word-logo-small

Giáo án cả năm - trần thị sa

Ngày gửi: 2018-01-27 22:41:37

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Sung Mi Su

Ngày gửi: 2018-01-23 10:40:29


Giáo án học kì 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Trương Hoà...

Ngày gửi: 2018-01-17 15:35:43

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - trần song ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:21:41

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Bùi Phương...

Ngày gửi: 2017-11-05 17:04:47


Giáo án tổng hợp (2 bài)
Pdf-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Xuâ...

Ngày gửi: 2018-06-12 09:04:32

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Phạm Thị T...

Ngày gửi: 2017-10-21 22:18:25


Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 (20 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-08-16 15:19:11

Word-logo-small

Giáo án theo Tuầ - võ thị ngọ...

Ngày gửi: 2018-03-11 10:54:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:02:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - trần...

Ngày gửi: 2018-01-01 12:13:07


Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 1CNGD tuần 2. - P...

Ngày gửi: 2018-07-29 08:25:18

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:03:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 09:46:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 00:47:14


Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 (14 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 1 CNGD tuần 3 - P...

Ngày gửi: 2018-07-29 08:26:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:04:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 13:24:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 13:24:20


Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 (11 bài)
Word-logo-small

Giáo án CNGD lớp 1 tuần 4. - ...

Ngày gửi: 2018-07-29 08:26:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Lườn...

Ngày gửi: 2018-03-11 20:28:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:09:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 13:34:13


Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Phạm...

Ngày gửi: 2018-07-29 08:27:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:10:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:08:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:02:06


Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Hoàn...

Ngày gửi: 2018-08-15 11:37:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Phạm...

Ngày gửi: 2018-07-29 08:27:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:29:19

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:21:57


Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:41:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:36:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-13 14:02:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - nguy...

Ngày gửi: 2017-10-25 20:38:37


Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:59:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:53:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-13 14:03:04

Word-logo-small

Giáo án lớp 1 tuần 8 CKT- KN...

Ngày gửi: 2012-08-22 09:25:32


Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - trần...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:40:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:22:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:07:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-13 14:05:08


Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:34:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:29:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-05 15:12:21

Word-logo-small

. Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 có ...

Ngày gửi: 2017-10-25 21:12:12


Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:44:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:39:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:28:08

Word-logo-small

Giao an tuan 11 lop 1 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-12 19:57:42


Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-02 20:41:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:05:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:00:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:15:06


Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:19:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:14:04


Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:31:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:26:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-12-03 12:31:13


Giáo án Tuần 15 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 1 - ngu...

Ngày gửi: 2017-11-05 09:40:09


Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-11 00:31:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 - Phạ...

Ngày gửi: 2017-12-10 18:52:40


Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:50:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-11 00:29:30


Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 đến 26. Lớp 1...

Ngày gửi: 2018-04-08 11:40:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 12:03:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:58:40

Word-logo-small

giáo án tuần 18 - Lưu Thị Hằng

Ngày gửi: 2013-12-30 08:12:35


Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-04-15 21:15:51

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - lê ...

Ngày gửi: 2018-03-13 15:23:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-01-23 20:09:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - Đỗ ...

Ngày gửi: 2018-01-03 22:45:03


Giáo án Tuần 20 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 1 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-04-15 21:19:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 1 - lê ...

Ngày gửi: 2018-03-13 15:31:07

Word-logo-small

giáo án lớp 3C tuần 20 - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-01-05 08:01:18


Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:36:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - lê ...

Ngày gửi: 2018-03-13 15:33:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 13:42:36


Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:36:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:30:43


Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:36:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23- Lớp 1 - Đỗ T...

Ngày gửi: 2018-04-19 16:23:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:31:11


Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:35:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:31:45


Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:35:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:05

Word-logo-small

Giáo án lớp 1 tuần 25 năm 201...

Ngày gửi: 2015-02-22 08:23:45


Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:34:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:22


Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:34:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:43

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 27 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-03-11 06:03:05


Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:33:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 - hùy...

Ngày gửi: 2018-05-10 21:01:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:33:05


Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:33:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-03-29 15:07:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-19 17:32:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:33:29


Giáo án Tuần 30 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:32:32

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 30 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-04-08 07:04:01

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 30 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-03-26 23:53:58


Giáo án Tuần 31 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

giáo án 3C tuần 31 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-04-08 07:04:27


Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-04-15 20:05:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:34:36


Giáo án Tuần 33 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:28:57


Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-25 21:52:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 - Vũ ...

Ngày gửi: 2017-09-08 09:28:25


Ngoài chương trình SGK (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 1,2 bộ môn...

Ngày gửi: 2018-08-17 15:48:37

Word-logo-small

Giáo án lớp 1. 2018-2019. Có ...

Ngày gửi: 2018-08-08 14:06:59

Word-logo-small

Giáo án lớp 1. 2018-2019 - Ph...

Ngày gửi: 2018-08-08 14:05:31

Word-logo-small

Giáo án lớp 1. 2018-2019 - Ph...

Ngày gửi: 2018-07-29 15:02:13