Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (15 bài)
Pdf-small

Giáo án cả năm - phạm kim trang

Ngày gửi: 2018-10-18 14:15:21

Word-logo-small

Giáo án cả năm - giáp thị phương

Ngày gửi: 2018-10-02 15:26:44

Word-logo-small

Giáo án cả năm - giáp thị phương

Ngày gửi: 2018-10-02 15:24:55

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Lê Thị Thanh...

Ngày gửi: 2018-10-02 11:12:35


Giáo án học kì 1 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - phung thi ...

Ngày gửi: 2018-09-25 21:47:08

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - đặng thị nho

Ngày gửi: 2018-09-19 16:22:32

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 KĨ NĂNG SỐNG...

Ngày gửi: 2018-09-16 08:24:38

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-09-08 15:54:23


Giáo án học kì 2 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-09-08 15:53:54

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-09-08 15:53:37

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-09-08 15:53:16


Giáo án tổng hợp (2 bài)
Pdf-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Xuâ...

Ngày gửi: 2018-06-12 09:04:32

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Phạm Thị T...

Ngày gửi: 2017-10-21 22:18:25


Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 (34 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - Đinh...

Ngày gửi: 2018-10-23 14:37:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-19 19:55:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-10-14 07:33:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - giáp...

Ngày gửi: 2018-10-02 15:27:23


Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 (20 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Trần...

Ngày gửi: 2018-10-21 16:31:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-19 19:59:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-19 19:58:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-10-14 07:50:45


Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 (20 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-19 19:59:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - giáp...

Ngày gửi: 2018-10-02 15:29:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - giáp...

Ngày gửi: 2018-10-02 15:28:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Mr Trí

Ngày gửi: 2018-09-22 10:43:40


Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 (17 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - giáp...

Ngày gửi: 2018-10-02 15:32:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - giáp...

Ngày gửi: 2018-10-02 15:31:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Mr Trí

Ngày gửi: 2018-09-22 10:49:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Than...

Ngày gửi: 2018-09-17 15:15:32


Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 (17 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-19 20:00:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - giáp...

Ngày gửi: 2018-10-02 15:33:01

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - giáp...

Ngày gửi: 2018-10-02 15:32:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - lê c...

Ngày gửi: 2018-09-25 20:05:48


Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 (13 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-19 20:01:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Than...

Ngày gửi: 2018-10-09 18:52:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - trịn...

Ngày gửi: 2018-09-15 22:41:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Hoàn...

Ngày gửi: 2018-08-15 11:37:54


Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-19 20:01:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-13 18:55:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Than...

Ngày gửi: 2018-10-09 18:53:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - trịn...

Ngày gửi: 2018-09-16 21:35:26


Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-20 12:24:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2018-10-14 17:04:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Lê T...

Ngày gửi: 2018-10-13 18:53:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Than...

Ngày gửi: 2018-10-09 19:01:53


Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Hoàn...

Ngày gửi: 2018-10-21 11:29:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Lê H...

Ngày gửi: 2018-10-19 14:14:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Than...

Ngày gửi: 2018-10-09 19:03:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - trần...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:40:38


Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:34:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:29:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-05 15:12:21

Word-logo-small

. Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 có ...

Ngày gửi: 2017-10-25 21:12:12


Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:44:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:39:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:28:08

Word-logo-small

Giao an tuan 11 lop 1 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-12 19:57:42


Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-02 20:41:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:05:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:00:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:15:06


Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:19:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:14:04


Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:31:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:26:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-12-03 12:31:13


Giáo án Tuần 15 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 1 - ngu...

Ngày gửi: 2017-11-05 09:40:09


Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 - LÊ ...

Ngày gửi: 2018-10-22 21:27:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-11 00:31:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 - Phạ...

Ngày gửi: 2017-12-10 18:52:40


Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:50:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-11 00:29:30


Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 đến 26. Lớp 1...

Ngày gửi: 2018-04-08 11:40:02

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 12:03:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:58:40

Word-logo-small

giáo án tuần 18 - Lưu Thị Hằng

Ngày gửi: 2013-12-30 08:12:35


Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án tuần 19 - lớp 1 - LÊ ...

Ngày gửi: 2018-09-06 12:30:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - LÊ ...

Ngày gửi: 2018-09-03 21:45:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-04-15 21:15:51

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-13 15:23:39


Giáo án Tuần 20 - Lớp 1 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án theo Tuần (Lớp 1).Giá...

Ngày gửi: 2018-09-03 22:23:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 1 - Phạ...

Ngày gửi: 2018-04-15 21:19:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 1 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-13 15:31:07

Word-logo-small

giáo án lớp 3C tuần 20 - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-01-05 08:01:18


Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - LÊ ...

Ngày gửi: 2018-10-22 21:24:51

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:36:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-03-13 15:33:54

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 13:42:36


Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:36:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:30:43


Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:36:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23- Lớp 1 - Đỗ T...

Ngày gửi: 2018-04-19 16:23:29

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:31:11


Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:35:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:31:45


Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:35:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:05

Word-logo-small

Giáo án lớp 1 tuần 25 năm 201...

Ngày gửi: 2015-02-22 08:23:45


Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:34:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:22


Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:34:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:43

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 27 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-03-11 06:03:05


Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:33:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 - hùy...

Ngày gửi: 2018-05-10 21:01:25

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:33:05


Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:33:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-03-29 15:07:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-03-19 17:32:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:33:29


Giáo án Tuần 30 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:32:32

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 30 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-04-08 07:04:01

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 30 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-03-26 23:53:58


Giáo án Tuần 31 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

giáo án 3C tuần 31 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-04-08 07:04:27


Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-04-15 20:05:55

Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:34:36


Giáo án Tuần 33 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 1 - Hoà...

Ngày gửi: 2018-05-12 18:28:57


Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-25 21:52:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 - Vũ ...

Ngày gửi: 2017-09-08 09:28:25


Ngoài chương trình SGK (22 bài)
Word-logo-small

Giáo án theo (Lớp 1) kĩ năng...

Ngày gửi: 2018-09-24 21:41:17

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 3 (Lớp 1). ...

Ngày gửi: 2018-09-16 20:50:54

Word-logo-small

GDKNS - Ngô Thùy Dung

Ngày gửi: 2018-09-09 04:43:23

Word-logo-small

BÁO GIẢNG MỚI CHUẨN HKI (Tuần...

Ngày gửi: 2018-09-07 15:19:14


Các giáo án chưa được sắp xếp (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTN...

Ngày gửi: 2018-09-27 15:39:28