Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án cả năm - iê thế phong

Ngày gửi: 2018-02-09 05:39:52

Word-logo-small

Giáo án cả năm - trần thị sa

Ngày gửi: 2018-01-27 22:41:37

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Sung Mi Su

Ngày gửi: 2018-01-23 10:40:29

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Haong Xuan Minh

Ngày gửi: 2017-12-25 17:17:28


Giáo án học kì 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Trương Hoà...

Ngày gửi: 2018-01-17 15:35:43

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - trần song ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:21:41

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Bùi Phương...

Ngày gửi: 2017-11-05 17:04:47


Giáo án tổng hợp (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Phạm Thị T...

Ngày gửi: 2017-10-21 22:18:25


Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 (18 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:02:56

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - trần...

Ngày gửi: 2018-01-01 12:13:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 09:39:03

Word-logo-small

Tuần 1 - Phan Thanh Phú

Ngày gửi: 2017-12-13 00:46:33


Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 (10 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:03:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 09:46:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 00:47:14

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 1 - Lê H...

Ngày gửi: 2017-11-08 16:09:33


Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 (13 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:04:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 13:24:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 13:24:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 1 - Lê H...

Ngày gửi: 2017-11-08 16:10:16


Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:09:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 13:34:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 13:33:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-11-13 14:40:54


Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Nean...

Ngày gửi: 2018-01-15 11:10:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:08:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:02:06

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 1 - Lê H...

Ngày gửi: 2017-11-08 16:10:34


Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:29:19

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:21:57

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Phạm...

Ngày gửi: 2017-12-02 17:10:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 1 - Trươ...

Ngày gửi: 2017-11-22 20:16:56


Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:41:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:36:37

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-13 14:02:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 1 - nguy...

Ngày gửi: 2017-10-25 20:38:37


Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:59:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:53:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-13 14:03:04

Word-logo-small

Giáo án lớp 1 tuần 8 CKT- KN...

Ngày gửi: 2012-08-22 09:25:32


Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - trần...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:40:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:22:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Phan...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:07:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-13 14:05:08


Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:34:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:29:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-05 15:12:21

Word-logo-small

. Giáo án Tuần 10 - Lớp 1 có ...

Ngày gửi: 2017-10-25 21:12:12


Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:44:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-13 23:39:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:28:08

Word-logo-small

Giao an tuan 11 lop 1 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-12 19:57:42


Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-02 20:41:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:05:45

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:00:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:15:06


Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:19:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:14:04


Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:31:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Pha...

Ngày gửi: 2017-12-14 08:26:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-12-03 12:31:13


Giáo án Tuần 15 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 1 - ngu...

Ngày gửi: 2017-11-05 09:40:09


Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-11 00:31:05

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 1 - Phạ...

Ngày gửi: 2017-12-10 18:52:40


Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:50:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 1 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-12-11 00:29:30


Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 12:03:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 11:58:40

Word-logo-small

giáo án tuần 18 - Lưu Thị Hằng

Ngày gửi: 2013-12-30 08:12:35


Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-01-23 20:09:33

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - Đỗ ...

Ngày gửi: 2018-01-03 22:45:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 1 - trầ...

Ngày gửi: 2018-01-01 12:10:07

Word-logo-small

giáo án tuần 19 - Lưu Thị Hằng

Ngày gửi: 2013-12-30 08:12:31


Giáo án Tuần 20 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

giáo án lớp 3C tuần 20 - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-01-05 08:01:18


Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1 - ngu...

Ngày gửi: 2018-02-01 13:42:36


Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:30:43


Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:31:11


Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:31:45


Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:05

Word-logo-small

Giáo án lớp 1 tuần 25 năm 201...

Ngày gửi: 2015-02-22 08:23:45


Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:22


Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:32:43

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 27 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-03-11 06:03:05


Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:33:05


Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:33:29

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 29 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-03-19 21:52:40


Giáo án Tuần 30 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

giáo án 3C tuần 30 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-04-08 07:04:01

Word-logo-small

giáo án 3C tuần 30 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-03-26 23:53:58


Giáo án Tuần 31 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

giáo án 3C tuần 31 - Lưu Thị ...

Ngày gửi: 2014-04-08 07:04:27


Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 32 - Lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:34:36


Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-25 21:52:11

Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 1 - Vũ ...

Ngày gửi: 2017-09-08 09:28:25


Ngoài chương trình SGK (1 bài)
Word-logo-small

giao an theo tuan lop 1 - Cao...

Ngày gửi: 2017-12-03 12:17:25