Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan The Anh
Giới tính Nam
Email phantheanh179179@gmai.com
Website http://violet.vn/Phantheanh79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Mường Cai
Quận/huyện Huyện Sông Mã
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu
Xác thực bởi Hoàng Nam, Trần Văn Hưng
Đã đưa lên 501 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 711 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 39616 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này