Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Huyện Tiên Phước
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Công nghệ, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5018 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10178 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này