Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thanh Phú
Giới tính Nam
Website http://ptpvl.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long
Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 1417 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 191 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 845 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 316808 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này