Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Kim Thoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trung Hòa
Quận/huyện Huyện Cư Kuin
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 754 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10808 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này