Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Hoà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Quận/huyện Huyện Đức Cơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Khẩn
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 742 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này