Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Hồ Tôn Hiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Phúc
Quận/huyện Huyện Văn Quan
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Nam Thái, Chu Quốc Tài
Đã đưa lên 125 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2037 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 71392 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này