Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngọc Mai
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngocmai12
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Tuấn
Quận/huyện Thị xã An Khê
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Xác thực bởi Trần Đức Phong, Lê Văn Hòa
Đã đưa lên 478 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1067 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 343 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4993 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này