Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trương PTCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Huyện Đăk Mil
Tỉnh/thành Đắk Nông
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1398 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 53 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này