Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Bá Tạo
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranbataouminh
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS U Minh
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thới
Tỉnh/thành Cà Mau
Giới thiệu hiệu trưởng trường THCS U Minh, Trần Văn THời, Cà Mau
Xác thực bởi Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1014 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6925 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này