Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Hữu Hoanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanhcdg08
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Lê Đê Phê, Nguyễn Như Mùa Đông
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 653 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1547 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này