Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Sương Rồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Tươi, Hoàng Văn Tám
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 354 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1057 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này