Gốc > Mục:Tiểu học >
title:don xin tach cong to dien cua gia dinh - cuc hot
date:20-04-2009
sender:Tô Quang Nhậm
source:
type:doc
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------o0o--------------

Đơn xin lắp đặt công tơ điện tách hộ


Kính gửi: Hợp tác xã dịch vụ điện xã Ninh Hoà, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Tên tôi là: Trần Như Nhung, xóm 7, xã Ninh Hoà, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Tôi làm đơn đề nghị với Hợp tác xã dịch vụ điện một việc như sau:
Từ trước đến nay gia đình tôi và bố tôi là Trần Như Tằm có sử dụng chung một công tơ điện.Tôi xét thấy khi sử dụng điện chung như vậy, cả hai hộ gia đình không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng các thiết bị điện, việc chi trả tiền điện giữa hai hộ gia đình rất phức tạp, không tiết kiệm điện theo chủ trương của nhà nước và hiện tại giá điện tính theo nấc bậc thang rất thiệt thòi cho cả hai hộ gia đình.
Vậy tôi làm đơn này, xin Hợp tác xã dịch vụ điện xã Ninh Hoà tách cho hai gia đình sử dụng hai công tơ riêng biệt. Mọi chi phí gia đình chúng tôi xin chịu trách nhiệm.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Hoà, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Người làm đơn:

Trần Như Nhung