Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ CHO VIÊN CHỨC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Tố Uyên
  Ngày gửi: 16h:10' 05-05-2013
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG
  TRƯỜNG TH ĐÀ LOAN
  ––––––––––––
  Số: /QĐ-THĐL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––
  Đà Loan, ngày tháng năm 2013
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc công nhận hết thời gian tập sự cho giáo viên
  ––––––––––––––
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀ LOAN
  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12;
  Căn cứ nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/207 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chứ, viên chức;
  Căn cứ công văn số 42/SNV-ĐTQLCC ngày 21/02/2008 của Sở Nội vụ V/v hướng dẫn tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức. viên chức;
  Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét hết thời gian tập sự ngày 23/04/2013;
  Xét đề nghị của Hội đồng xét hết tập sự Trường Tiểu học Đà Loan,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức cho bà Dương Thị Thu Thảo – Giáo viên dạy môn Anh văn Trường Tiểu học Đà Loan – huyện Đức Trọng, kể từ tháng 03/2013.
  Điều 2. Bà Dương Thị Thu Thảo được hưởng 100% lương theo ngạch 15a203; bậc 1/09; hệ số 2.34 kể từ thời gian trên.
  Điều 3. Các tổ, bộ phận liên quan và Bà Dương Thị Thu Thảo căn cứ quyết định thi hành./.
  Nơi nhận:
  - Lãnh đạo nhà trường;
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG  Phan Chí Cường
  
  
  
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng