Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ANCOL-ANDEHIT-AXIT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ThS.Hoàng Ngọc Hiền - Gv.THPT YP2 Bắc Ninh
  Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:19' 06-05-2012
  Dung lượng: 147.7 KB
  Số lượt tải: 431
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)
  HOÀNG NGỌC HIỀN
  THPT YÊN PHONG SỐ 2 – BẮC NINH
  ĐT: 094.8118.235; Email: ongdolang@gmail.com

  (Đề thi gồm 04 trang)
  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
  Môn: HÓA HỌC
  Phần: Ancol-Andehit-Axit cacboxylic
  (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)
  
  
  Mã đề thi: 322
  
  
  Họ tên thí sinh:..............................................................
  SBD:..............................................................................
  Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108.
  Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 17,7 gam hỗn hợp A gồm axit acrylic, axit oleic và axit metacrylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được a gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu 41,7 gam. Giá trị của a là?
  A. 90 B. 95 C. 115 D. 105
  Câu 2: Cho các chất có CTPT sau, chất nào không phải là andehit?
  A. C2H2O2 B. CH2O C. C5H10O D. C3H8O
  Câu 3: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
  A. 3,9. B. 7,8. C. 9,3. D. 7,4.
  Câu 4: Axit nào dưới đây có phản ứng với Cu(OH)2/OH khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch?
  A. Axit oxalic. B. Axit stearic. C. Axit acrylic. D. Axit fomic.
  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X là dẫn xuất của benzen, khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
  A. HOC6H4CH2OH. B. C2H5C6H4OH. C. HOCH2C6H4COOH. D. C6H4(OH)2.
  Câu 6: Cho các chất sau: CH3CH2CHO, CH2=CHCHO, CH3COCH3, CH2=CHCH2OH. Những chất nào tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, to) cho cùng một sản phẩm?
  A. CH3CH2CHO, CH2=CH–CHO, CH3–CO–CH3, CH2=CH–CH2OH.
  B. CH3CH2CHO, CH2=CH–CHO, CH2=CH–CH2OH.
  C. CH3CH2CHO, CH2=CH–CHO, CH3–CO–CH3.
  D. CH2=CH–CHO, CH3–CO–CH3, CH2=CH–CH2OH.
  Câu 7: Cho các ancol sau: CH3-CH2-CH2-OH (1); CH3-CH(OH)-CH3 (2); CH3-CH(OH)-CH2-CH3 (3); CH3-CH(OH)-C(CH3)3 (4); CH3-CH2-CH2-CH2-OH (5); CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CH3 (6). Dãy gồm các ancol khi tách nước chỉ cho 1 anken duy nhất là
  A. (1), (2), (4), (5), (6). B. (1), (2), (5). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (6).
  Câu 8: Cho a gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết với Na thì thể tích khí hiđro (đktc) thu được là 1,68 lít. Giá trị của a là
  A. 7,2 gam B. 4,6 gam C. 5,5 gam D. 6,9 gam
  Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol đơn chức A thu được 13,2 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn a gam A (140oC, H2SO4 đặc) thì thu được m gam ete. Giá trị của m là?
  A. 6,9 B. 4
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng