Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương của Bác

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:52' 12-04-2010
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 163
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH HẬU
  CHI BỘ GD TIỂU HỌC A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BÀI THU HOẠCH
  Qua nghiên cứu học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,“là đạo đức, là văn minh”


  Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề: tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức là văn minh” đồng chí hãy cho biết:
  1.Nhận thức của đồng chí về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh”.
  - Học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam: ngay trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc đầu thế kỉ XX thì sức mạnh của chúng ta chỉ lớn mạnh khi được tập hợp.
  - Đoàn kết khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạnh Việt Nam. Mà ở đây phải nói đến người sáng lập, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đó là Hồ Chí Minh. Sự nghiệp cách mạng của Người luôn gắn chặt với sự nghiệp cách mạng của Đảng với vận mệnh của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động. Bên cạnh đó phải quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng; đó là xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi đảng viên, để có một đất nước phồn vinh một dân tộc trí tuệ thì đòi hỏi Đảng phải trong sạch, vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng tốt vai trò lãnh đạo của mỗi giai đoạn cách mạng .
  - Để đạt được điều đó thì mỗi chúng ta phải học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc.
  - Tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững manh, “là đạo đức, là văn minh” là kim chỉ nam cho lý luận và thực tiễn, soi đường cho Đảng ta xây dựng và phát triển một cách bền vững, học tập theo tư tưởng tấm gương của Bác góp phần vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từng bước đưa đất nước ta trở thành một nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”…
  2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” gồm có mấy phần, hãy nêu khái quát các phần đó, đồng thời đề xuất các giải pháp với cấp ủy, chính quyền của địa phương, đơn vị mình để thực hiện tốt các nội dung trên trong thời gian tới.
  Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gồm có 5 phần đó là:
  - Cách mạng cần có Đảng “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” có nghĩa là cách mạng Việt Nam trước hết phải có Đảng cách mạng và Đảng muốn mạnh phải có chủ nghĩa làm cốt chủ nghĩa ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng học tập và vận dụng như thế nào cho đúng và vận dụng phải căn cứ vào thực tiễn cuộc sống và phải xây dựng lên khối đại đoàn kết .
  - Xây dựng Đảng phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: đó là các nguyên tắc
  + Nguyên tắc tập trung dân chủ
  + Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
  + Nguyên tắc tự phê bình và phê bình
  + Kỉ luật nghiêm minh tự giác.
  + Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
  - Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “ là đạo đức, là văn minh”: Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và đội ngũ cán bộ đảng viên phải có phẩm chất tư cách tốt, không những vậy đòi hỏi phải có tài.
  - Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân : Đảng ta phải gắn bó
  No_avatarf

  Rất cảm ơn bài viết của bạn

   
  Gửi ý kiến