Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

GA Hình 7 (Đủ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Vĩnh (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:15' 26-05-2009
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 0 người
NG: 21/9/2008
ND: 22/9/2008
Tiết 9: LUYỆN TẬP

I- MỤC TIÊU :
-Cũng cố kiến thức về tính chất hai đường thẳng song , tiên đề Ơ clít
- Rèn kỹ năng vận dụng tiên đề Ơ Clít - tính chất hai đường thẳng song song để giải bài tập
HS tập suy luận khi giải bài tập
II- CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi nội dung bài 38
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh
2-Các hoạt động chũ yếu :
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Ghi bảng

Hoạt động 1:Kiểm ta bài cũ
* Nêu nội dung của tiên đề Ơ Clít và tính chất của hai đường thẳng song song ? dùng kiến thức trên khi nào ?
Hoạt động 2: Bài luyện tại lớp
- Cho hs làm bài 35 sgk/94
- Gọi 1 hs lên bảng làm


- Cho hs nhận xét

- Cho hs hoạt động nhóm bài 36

HS thảo luận

-Gv hướng dẫn học sinh theo dõi và sữa bài
-Gọi hs lần lượt lên bảng làm bài 38 , mỗi hs làm 1 câu


-HS cả lớp cùng làm vào vở sau đó nhận xét
*GV lưu ý HS phần bảng bên phải (sgk )nếu cho hai góc trong cùng phìa bằng nhau ta đuă về hai góc slt hoặc đv bằng nhau để 2đt // chứ không đi trực tiếp từ 2 góc trong cùng phía bù nhau suy ra 2đt //


Hoạt động 3 : cũng cố - dặn dò
-BVN : 37;39 sgk
Bài 29 SBT /79
*cho hình vẽ m//n
H m
3 4
1 2 n
K
và K1-H3 =70 0 .tính H4 và K2


HS đứng lên trả lời

-HS lên bảng làm bài 35 số còn lại làm vào vở
- Trả lời câu hỏi đt a và b có // không vì sao ?

HS thảo luận nhóm bài 36

-Đại diện các nhóm lên trình bày


-HS lần lượt lên bảng làm bài 38
-cả lớp cùng làm sau đó đối chứng bài trên bảng , nhận xét


-Hs ghi nhớ


nghn

nnhtuyt6

-HS lên bảng mmmnnnbv hbbujpBài 35/94:
Theo tiên đề Ơ Clít về đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đương thẳng a qua A song song với đường thẳng BC , một đường thẳng b qua B và song song với đường thẳngAC
** đường thẳng a và b cắt nhau vì a//BC,bcắt BC tại B nên b cắt a. Thật vậy : nếu b không cắt a thì b//a . Vậy qua B có 2 đt //a . Điều này trái với tiên đề ơ clít về đt //
Bài 36 : c
a A3 2
4 1
3 2
b 4 B1
biết a//b , c cắt a tại A , cắt b tại B . điền vào ...
a,Â1=B3(vì cặp góc so le trong )
b,Â2 =B2 (vì là cặp góc đồng vị
c,B3+ Â4 =1800 (vì trong cùng phía.)
d,B4 =Â2 ( vì ..........)
Bài 38 : Bảng phụ
a) 3 A2 d
B d`
Biết d//d` thì suy ra :
* Â1=B3 vàÂ2=B2; Â1+B2=1800
*Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
-cặp góc so le trong bằng nhau
cặp góc đồng vị bằng nhau
-cặp góc trong cùng phía bù nhau


**** KIỂM TRA 15`
ĐỀ RA : 1- phát biểu tiên đề Ơ Clít (2 điểm)
2- trên hình vẽ cho biết a//b , Â2=500
a) tính B2 (2,5 điểm ) a A3 2 500
b) so sánh Â3 và B1(3 điểm ) 4 1
c)tính Â2+B1 (2,5đ) b 3 2
4 B1
Chất lượng :
Lớp
Tsố HS
0-1-2-3
4
5-6
7-8
9-10
>=5
 %

7A 5

7A 3


Tiết 10: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

I- MỤC
 
Gửi ý kiến