Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • biên bản xếp loại giáo viên (Mới )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bắc
  Ngày gửi: 21h:28' 20-04-2009
  Dung lượng: 39.5 KB
  Số lượt tải: 674
  Số lượt thích: 0 người


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
  Tháng….năm học 2009
  Tổ chuyên môn:Xã hội
  Trường:THCS Tô Hiệu

  Căn cứ vào Công văn số 90/SGD&ĐT-TCCB ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn tạm thời đánh giá, xếp loại giáo viên trong các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT;
  Căn cứ vào nội quy (quy chế) hoạt động của đơn vị đã được thông qua Hội nghị CNVC năm học 2008-2009;
  Hôm nay, ngày ……tháng…...năm 2009
  Tổ Xã Hội.gồm………/……….(vắng:…………………………) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác; kết quả cụ thể như sau:
  (Đánh giá lần lượt từng cá nhân trong tổ; ghi rõ các ý kiến nhận xét về ưu, khuyết điểm từng thành viên và bản thân cá nhân; cho điểm, xếp loại từng cá nhân).
  1- Ông(bà) Nguyễn Thị Bắc.; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm). Xếp loại:…………..

  Ýkiếnnhậnxét:…………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………

  2-Ông(bà) Đoàn Thị Hải; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm). Xếp loại:…………..
  ý kiến nhận xét:…………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  3- Ông(bà) Nguyễn Thị Vui; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm). Xếp loại:…………..

  Ýkiếnnhậnxét:…………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  4- Ông(bà) Phạm Ngọc Minh.; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm). Xếp loại:…………..

  ýkiếnnhậnxét:…………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  5- Ông(bà) Hoàng Loan Phượng.; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm).
  Xếp loại:…………..
  ýkiếnnhậnxét:…………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  6- Ông(bà) Phạm Thị Ngọc.; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm). Xếp loại:…………..

  ýkiếnnhậnxét:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  7- Ông(bà) Quản Thị Lộc.; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm).
  Xếp loại:…………..
  :…………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  8- Ông(bà) Phan Thị Thuận.; tổng số điểm…….(trong đó: lĩnh vực 1…….điểm, lĩnh vực 2………điểm, lĩnh vực 3………..điểm).
  Xếp loại:…………..

  Ýkiếnnhậnxét:………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  (Kèm theo bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại từng cá nhân của tổ chuyên môn).
  Kết thúc vào hồi……….h……phút cùng ngày.
  Biên bản được được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau (nhà trường 1 bản, lưu ở tổ chuyên môn 1 bản./.

  Chữ ký của các thành viên trong tổ
  (Có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của từng thành viên trong tổ tham dự cuộc họp)  Nguyễn Thị Bắc Nguyễn Thị Vui Đoàn Thị Hải

  Phạm Ngọc Minh Hoàng Loan Phượng Phạm Thị Ngọc

  Quản Thị Lộc Phan Thị Thuận

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng