Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 7 KXI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Nguyễn
  Ngày gửi: 20h:20' 12-10-2013
  Dung lượng: 37.0 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ XÃ THỚI THẠNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ THCS THỚI THẠNH Thới Thạnh, ngày tháng 10 năm 2013

  Số: -KH/CB
  KẾ HOẠCH
  Tổ chức học tập, quán triệt về các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 7
  của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI


  Căn cứ vào kế hoạch số 577/KH-PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2013 về việc tổ chức học tập, quán triệt về các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chi bộ trường THCS Thới Thạnh xây dựng kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt về các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với nội dung như sau:
  I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
  1. Mục đích
  Giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, kết luận được hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI đã thông qua.
  Giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có nhận thức đúng đắn về mục tiêu, quan điểm của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Để có nền tảng lý luận chính trị, định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại cơ sở đạt yêu cầu của Đảng.
  2. Yêu cầu
  Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, tiếp nhận được nội dung cơ bản của các Nghị quyết và kết luận của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI.
  Tập trung viết thu hoạch một cách nghiêm túc, tự lực và đúng yêu cầu đạt ra.
  II. NỘI DUNG
  Thời gian tổ chức học tập, quán triệt: ngày 15/10/2013 (một ngày)
  Địa điểm: Hội trường UBND xã Thới Thạnh.
  Đối tượng: Tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị
  Nội dung học tập, quán triệt: Các nghị quyết và kết luận sau
  Nghị quyết của BCH TW khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
  Nghị quyết của BCH TW khóa XI về chủ động ứng phó đối với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
  Kết luận của BCH TW khóa XI về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở.
  Kết luận của BCH TW khóa XI về tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.
  Kết luận của BCH TW khóa XI về một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm XH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Phân công chuẩn bị Hội trường, cờ Tổ quốc, ảnh Bác, băng rol theo khẩu hiệu “Lớp học tập, quán triệt về các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”.
  Thông báo tham gia học tập, ngưng các hoạt động tại cơ sở giáo dục, bố trí dạy bù hợp lý.
  Thủ trưởng đơn vị quản lý nhân sự của đơn vị trong thời gian học tập, báo cáo tình hình tham gia học tập của đơn vị cho cán bộ phụ trách lớp.
  Tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên tuân thủ theo sự quản lý, sắp xếp của Hiệu trưởng hoặc đại diện Ban giám hiệu khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
  Sau khi kết thúc các chuyên đề, tổ chức viết thu hoạch và nhận xét đánh giá bài viết, lưu giữ tại chi bộ.
  TM. CHI ỦY
  BÍ THƯ
  Nguyễn Văn Ngàn

   
  Gửi ý kiến