Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bồi Dưỡng Chuyên Môn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Công Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:29' 20-08-2013
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 100
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS BỒNG LAI
  TỔ KHXH

  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  
  
  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

  Họ và tên giáo viên: Hoàng Công Dương
  Ngày sinh: 02-08-1975
  Ngày vào ngành: 01-09- 1998
  Trình độ chuyên môn: Đại Học
  Chuyên ngành : Tiếng Anh
  I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
  - Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.
  - Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Bồng Lai, bản thân tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2013 – 2014 như sau: II. Nội dung Cơ bản của kế hoạch
  A.Mục đích yêu cầu
  1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.


  B. Nội dung bồi dưỡng
  Căn cứ chương trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 mô đun (trong tổng số 41 mô đun thuộc chương trình BDTX THCS) để bồi dưỡng trong năm học.
  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
  

  mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  Mục tiêu
  bồi dưỡng
  Thời gian
  tự học
  (tiết)
  Thời gian học
  tập trung (tiết)
  
  
  
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
  THCS
  17
  Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
  1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
  2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
  3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
  Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
  10
  2
  3
  
  
  THCS
  18
  Phương pháp dạy học tích cực
  1. Dạy học tích cực
  2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
  3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
  Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
  10
  2
  3
  
  IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục
  THCS
  20
  Sử dụng các thiết bị dạy học
  1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
  2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
  3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy
  Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).
    10
    2
    3
  
  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
  THCS
  23
  Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
  2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  
  Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  

  10
  

  2
  

  3
  
  C. Hình thức BDTX
   
  Gửi ý kiến