Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cac bai toan ve UCLN, BCNN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bi Bi
  Ngày gửi: 21h:12' 08-04-2009
  Dung lượng: 134.5 KB
  Số lượt tải: 531
  Số lượt thích: 0 người
  Các bài toán về ưcln; bcnn số học 6
  Phần II: Nội dung
  Kiến thức cơ sở:
  * Qui ước: ƯCLN(a; b) : Ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên a và b.
  BCNN( a; b): Bội chung nhỏ nhất của 2 số tự nhiên a và b.
  1) :Các dấu hiệu chia hết
  * Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9
  Học sinh nắm vững được các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.
  2) ước và bội:
  +Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì: a gọi là bội của b, b gọi là ước của a.
  + Muốn tìm bội của 1 số tự nhiên, ta nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;….
  + Muốn tìm ước của 1 số tự nhiên , ta chia số đó lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến số đó. Nếu nó chia hết cho số nào thì đó là ước của số đó.
  3) số nguyên tố; hợp số. .Cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố.
  4)cách tìm ưcln; bcnn của 2 hay nhiều số:
  2. Thực trạng vấn đề
  Các bài tập được đưa ra nhưng chưa đưa về các dạng toán. Học sinh có thể chưa biết cách làm các dạng bài tập.
  3. Mô tả giảI pháp
  Chuyên đề nhằm đưa các bài toán về các dạng toán cơ bản; phân loại để cho các em một cách nhìn và giải các bài toán nhanh hơn.
  Bài tập vận dụng
  I. tìm ưcln; bcnn của 2 hay nhiều số.
  Bài toán1. Tìm ƯCLN ; BCNN của: 56; 140 và 84.
  * Giải: Ta có: 56 = 23.7; 140 =22.5.7 ; 84 =22.3.7
  Các thừa số nguyên tố chung là: 2; 7.
  Các thừa số nguyên tố riêng là: 3; 5.
  ƯCLN( 56; 140; 84) = 22.7 = 28
  BCNN ( 56; 140; 84) = 23.3.5.7 = 840.
  Bài toán 2. Tìm ƯC; BC của 56; 140 và 84.
  *Giải: Để tìm ƯC; BC của các số trên ta không cần lập tập hợp các ước và bội của các số mà thông qua ƯCLN; BCNN để tìm.
  ƯC( 56; 140; 84) = Ư(28) = { 1; 2; 4; 7; 14; 28}
  BC ( 56; 140; 84) = B(840) ={0; 840;1680;...}.
  II. GiảI các bài toán bằng việc tìm ưcln; bcnn của 2 hay nhiều số.
  * Phương pháp giải:
  Phân tích đề bài; suy luận để đưa về việc tìm ƯCLN; BCNN của 2 hay nhiều số.
  Bài toán 3:
  a) Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 420 a và 700 a
  b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a 15 và a 18
  *Giải:
  a) Theo đề bài: a sẽ là ƯCLN của 420 và 700.
  ƯCLN ( 420; 700) = 140.
  Vậy a = 140
  b) Theo đề bài a sẽ là BCNN của 15 và 18.
  BCNN ( 15; 18) = 90.
  Vậy a = 90.
  Bài to

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng