Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân. Năm học 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoàng Yến
  Ngày gửi: 22h:06' 25-12-2012
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 2003
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN
  TRƯỜNG THCS AN LẠC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
   An Lạc, ngày 20 tháng 12 năm 2012
  
  

  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2012-2013


  Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở .
  Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
  Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
  Căn cứ Kế hoạch số 265/PGDĐT- CM ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Lục Yên về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
  Căn cứ Kế hoạch số… /TTHCSAL ngày … tháng 12 năm 2012 của Trường THCS An Lạc về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013.
  Tôi tự xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  2. Yêu cầu
  - Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
  - Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có kĩ năng thành thạo trong việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học, có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm, có kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.
  - Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.
  - Việc thực hiện BDTX phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đạt được hiệu quả thiết thực.
  B. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
  I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
  1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học
  Trong hè năm 2012, bản thân tôi đã được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị với các nội dung:
  + Chuyên đề 1: Chỉ thị số 10.
  + Chuyên đề 2: Học tập nghị quyết TW 4.
  + Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  + Chuyên đề 4: Tìm hiểu tác phẩm Đường Kách Mệnh.
  + Chuyên đề 5: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đến năm 2016.
  + Chuyên đề 6: Tình hình thế giới và biển Đông.
  2. Nội dung 2: 30 tiết/năm học
  Trong hè năm 2012, tôi được tham gia tập huấn về:
  - Chuyên môn: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; Kĩ thuật làm ma trận đề kiểm tra…
  - Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất với 6 mô đun cụ thể là:
  + Học tích cực, đánh giá kết quả học tập học sinh THCS.
  + Hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp THCS.
  + Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học.
  + Ứng dụng công nghệ thông tin trong lớp học và hệ thống hướng dẫn qua mạng.
  + Tư vấn nghề nghiệp chăm sóc tâm lí và phát triển chuyên môn liên tục cho giao viên THCS.
  + Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng