Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề thi thử đại học trương chuyên Nguyễn Huệ lần 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Yến San
  Ngày gửi: 07h:47' 12-10-2012
  Dung lượng: 316.5 KB
  Số lượt tải: 44
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN
  NGUYỄN HUỆ


  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ II
  NĂM HỌC 2011-2012
  MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B
  Thời gian làm bài: 90 phút;
  (Đề có 6 trang-60 câu trắc nghiệm)

  
  Họ, tên thí sinh:..........................................................................
  Số báo danh:...............................................................................
  Mã đề thi 132
  
  
  Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC hay theo u) của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Al=27; Zn=65; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Pb=207; Cr=52; P=31; S=32; Cl=35,5; Br=80; I=127.

  I. Phần chung cho tất cả các thí sinh: 40 câu

  Câu 1: Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có hai chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Khối lượng m là:
  A. 9,6 gam B. 23,1 gam C. 11,4 gam D. 21,3 gam
  Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng?
  A. Axeton không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường.
  B. Các xeton khi cho phản ứng với H2 đều sinh ra ancol bậc 2.
  C. Trừ axetilen, các ankin khi cộng nước đều cho sản phẩm chính là xeton.
  D. Các hợp chất có chứa nhóm >C=O đều phản ứng với dung dịch Br2.
  Câu 3: Cho 70g hỗn hợp phenol và cumen tác dung với dung dịch NaOH 16% vừa đủ, sau phản ứng thấy tách ra hai lớp chất lỏng phân cách, chiết thấy lớp phía trên có thể tích là 80 ml và có khối lượng riêng 0,86g/cm3. % theo khối lượng của cumen trong hỗn hợp là:
  A. 26,86% B. 98,29% C. 73,14% D. 56,8%
  Câu 4: Cho 27,3 gam hỗn hợp A gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 30,8 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp và 16,1 gam một ancol. Khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ có trong hỗn hợp A là
  A. 21 gam. B. 22 gam. C. 17,6 gam. D. 18,5 gam.
  Câu 5: Chỉ dùng quì tím có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trong các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, NaNO3, NaOH.
  A. 3 B. 2 C. 4 D. 6
  Câu 6: Cho 13,62 gam trinitrotoluen (TNT) vào một bình đựng bằng thép có dung tích không đổi 500ml (không có không khí) rồi gây nổ. Sau phản ứng nhiệt độ bình là 18000C, áp suất trong bình là P atm, biết rằng sản phẩm khí trong bình sau nổ là hỗn hợp CO, N2, H2. P có giá trị là:
  A. 224,38 B. 203,98 C. 152,98 D. 81,6
  Câu 7: Để trung hoà dung dịch chứa 0,9045 gam 1 axit hữu cơ A cần 54,5 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Trong dung dịch ancol B 94% (theo khối lượng) tỉ số mol ancol : nước là 86:14. Công thức của A và B là:
  A. C4H8(COOH)2, C2H5OH B. C6H4(COOH)2, CH3OH
  C. C4H8(COOH)2, CH3OH D. C6H4(COOH)2, C2H5OH.
  Câu 8: Các chất khí sau: SO2, NO2, Cl2, N2O, H2S, CO2. Các chất khí khi tác dụng với dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) luôn tạo ra 2 muối là:
  A. NO2, SO2 , CO2 B. CO2, Cl2, N2O C. SO2, CO2, H2S D. Cl2, NO2
  Câu 9: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H10O2, cho 9,12 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được 34,56 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là:
  A. 4. B. 5 C. 2. D. 3.
  Câu 10
   
  Gửi ý kiến