Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  phân phối chương trình anh văn 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Tuy
  Ngày gửi: 15h:55' 04-08-2012
  Dung lượng: 144.5 KB
  Số lượt tải: 73
  Số lượt thích: 0 người
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
  MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
  Cả năm: 37 tuần = 105 tiết
  Học kì I: 19 tuần = 53 tiết
  ( 15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết
  4 tuần sau x 2 tiết = 8 tiết )

  Học kì II: 18 tuần = 52 tiết
  ( 16 tuần đầu x 3 tiết = 48 tiết
  2 tuần sau x 2 tiết = 4 tiết )

  HỌC KÌ I
  Tuần
  Tiết PPCT
  Tên bài dạy
  Ghi chú
  
  1
  1
  Hướng dẫn cách học
  
  
  
  2
  Unit 1: A1,2,3,4
  
  
  
  3
  Unit 1: A5,6,7,8
  
  
  2
  4
  Unit 1: B1,2,3,4,6
  B5 tự chọn
  
  
  5
  Unit 1: C1,2,3,4,6
  C5 tự chọn٭
  
  
  6
  Unit 2: A1,2,4
  A3 tự chọn
  
  3
  7
  Unit 2: B1,3
  B2 tự chọn
  
  
  8
  Unit 2: B4,5,6
  
  
  
  9
  Unit 2: C1
  
  
  4
  10
  Unit 2: C2,3,4
  
  
  
  11
  Unit 3: A1,2
  
  
  
  12
  Unit 3: A3

  
  5
  13
  Unit 3: A4,6
  A5 tự chọn٭
  
  
  14
  Unit 3: B1,2
  
  
  
  15
  Unit 3: B3,4,5,6
  
  
  6
  16
  Unit 3: C1,2,4,
  C3 tự chọn
  
  
  17
  Grammar Practice
  
  
  
  18
  Kiểm tra
  
  
  7
  19
  Chữa bài kiểm tra
  
  
  
  20
  Unit 4: A1,2,3,4,6
  A5 tự chọn
  
  
  21
  Unit 4: B1,2,3

  
  8
  22
  Unit 4: B4,5,6

  
  
  23
  Unit 4: C1,2,3

  
  
  24
  Unit 4: C4,5,6,7,8

  
  9
  25
  Unit 5: A1,2,3,4

  
  
  26
  Unit 5:A 5,6,7

  
  
  27
  Unit 5: B1,4
  
  
  10
  28
  Unit 5: B2,3,4
  
  
  
  29
  Unit 5: C1,2,3,4
  
  
  
  30
  Grammar Practice
  
  
  11
  31
  Unit 6: A1,2
  
  
  
  32
  Unit 6: A3,4,5,6,7
  
  
  
  33
  Unit 6: B1,2,3,5
  B4 tự chọn
  
  12
  34
  Unit 6 : C1,2
  
  
  
  35
  Unit 6: C3,4,6
  C5 tự chọn
  
  
  36
  Kiểm tra 1 tiết
  
  
  13
  37
  Chữa bài kiểm tra
  
  
  
  38
  Unit 7: A1,3,5,7
  A2,4,6 tự chọn
  
  
  39
  Unit 7: B1
  
  
  14
  40
  Unit 7: B2,3,4
  
  
  
  41
  Unit 7: C1,3

  
  
  42
  Unit 7: C4,6
  C5 tự chọn٭
  
  15
  43
  Unit 8: A 1,2,3
  
  
  
  44
  Unit 8: A4,6,7
  A5 tự chọn
  
  
  45
  Unit 8: B1
  B3 tự chọn٭
  
  16
  46
  Unit 8: B2,4

  
  
  47
  Unit 8: C1,2
  
  
  17
  48
  Unit 8: C3,4,5,6
  * C3 bỏ 4 câu đầu
  
  
  49
  Grammar Practice
  
  
  18
  50
  Ôn tập
  
  
  
  51
  Ôn tập
  
  
  19
  52
  Ôn tập
  
  
  
  53
  Kiểm tra học kì I
  
  
  HỌC KÌ II
  
  20
  54
  Unit 9 : A1,2
  
  
  
  55
  Unit 9 : A3,4,5
  A5b + A6 tự chọn٭
  
  
  56
  Unit 9 : B1,5

  
  21
  57
  Unit 9 : B2,3,4
  B6 tự chọn٭
  
  
  58
  Unit 10 : A1,2,3
  
  
  
  59
  Unit 10 : A4,5,6,8
  A7 tự chọn
  
  22
  60
  Unit 10 : B1,2,3
  
  
  
  61
  Unit 10 : B4,5,6
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến