Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  bản tự đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2011-2012

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thái Hà
  Ngày gửi: 23h:39' 15-05-2012
  Dung lượng: 131.5 KB
  Số lượt tải: 6866
  Số lượt thích: 0 người

  Phòng GD – ĐT Mê Linh
  Trường TH Kim Hoa B
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  NĂM HỌC 2011 - 2012
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Lừng
  Chức vụ : Giáo viên
  Đơn vị công tác : Trường TH Kim Hoa B – Mê Linh - Hà Nội
  Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A
  I. TỰ ĐÁNH GIÁ:
  1. Kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao:
  - Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm: Soạn bài đầy dủ, đúng quy định và đúng chương trình trước khi đến lớp. Hồ sơ sổ sách đầy đủ và đúng quy định đảm bảo chất lượng , đúng mẫu.Thực hiện đảm bảo có chất lượng các tiết dạy, sử dụng triệt để, có hiệu quả các thiệt bị, đồ dùng dạy học.
  - Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham mưu ban hành các văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách.
  - Hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần và trách nhiệm cao.
  - Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có ý thức học hỏi đồng nghiệp, tự bồi dưỡng thông qua các giờ dạy, các buổi sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và trong công việc. Có sáng kiến kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt được xếp loại A cấp trường.
  2. Phẩm chất chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
  - Lập trường tư tưởng vừng vàng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
  - Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
  3. Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
  -Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác, thực hiện các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm;
  - Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.Có thái độ phục vụ nhân dân ,tận tụy với công việc, không hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ.
  - Không để vợ (chồng), con, anh (chị, em) ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình của mình để ảnh hưởng xấu tới cơ quan hoặc vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật.
  4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
  - Chấp hành tốt nội quy,quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công, giữ gìn nếp sống văn hóa nơi công sở,
  - Chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần và trách nhiệm cao.
  - Tính trung thực cao, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, có ý thức trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
  - Có tinh thần phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ
  - Có tinh thần học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
  II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI:
  Cá nhân tự xếp loại theo hướng dẫn tại Công văn số 1997/SNV-VP ngày 16/11/2011 của Sở Nội vụ ở 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ:
  .Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   Kim Hoa, ngày 20 tháng 5 năm 2012
  Người viết đánh giá
  (Ký và ghi rõ họ tên)


  Nguyễn Thị Thanh Lừng
  
  III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ:
  ..................................................................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................................................................
  IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
  (Phần này do Thủ trưởng
   
  Gửi ý kiến
  print