Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  PPCT Tieng Anh THCS - Vinh Phuc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Văn Dương
  Ngày gửi: 10h:19' 16-09-2011
  Dung lượng: 237.5 KB
  Số lượt tải: 73
  Số lượt thích: 0 người
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP THCS
  MÔN: TIẾNG ANH
  (Áp dụng từ năm học 2011 – 2012)
  (Ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ – SGD&ĐT – GDTrH
  Ngày 09/9/2011 của Giám đốc Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc)

  LỚP 6
  Cả năm : 37 tuần, 105 tiết
  Học kì I : 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết + 1 tuần dự phòng
  Học kì II : 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết + 1 tuần dự phòng
  HỌC KÌ I

  Bài/Unit
  Nội dung
  Tiết theo PPCT
  Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
  
  
  Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu học tập, phương pháp học tập bộ môn
  1
  
  
  Unit 1
  Greetings

  Hello
  Good morning.
  How old are you ?
  2-6
  
  
  Unit 2
  At school

  Come in
  Where do you live ?
  My school
  7-11
  
  
  Unit 3
  At home

  My house
  Numbers
  Family

  12-16
  
  
  
  Grammar practice
  17
  
  
  
  Bài kiểm tra số 1
  18
  
  
  Unit 4
  Big or Small?

  Where is your school ?
  My class
  Getting ready for school
  19-23
  
  
  
  Chữa bài kiểm tra số 1
  24
  
  
  Unit 5
  Things I do

  My day
  My routine
  Classes
  25-30
  
  
  
  Grammar practice
  31
  
  
  Unit 6
  Places

  Our house
  In the city
  Around the house
  32-36
  
  
  
  Ôn tập
  37
  
  
  
  Bài kiểm tra số 2
  38
  
  
  Unit 7
  Your house

  Is your house big ?
  Town or country ?
  On the move
  39-43
  Không dạy phần 2, trang 79
  
  
  Chữa bài kiểm tra số 2
  44
  
  
  Unit 8
  Out and about

  What are you doing ?
  A truck driver
  Road signs
  45-49
  Không dạy 4 câu đầu của phần 3, trang 90
  
  
  Grammar practice
  50
  
  
  
  Ôn tập
  51-52
  
  
  
  Kiểm tra học kì I
  53
  
  
  
  Chữa bài kiểm tra học kì I
  54
  
  
  
  HỌC KÌ II
  Bài/Unit
  Nội dung
  Tiết theo
  PPCT
  Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
  
  Unit 9
  The body
  Parts of the body
  Faces
  55-59
  
  
  Unit 10
  Staying healthy

  How do you feel ?
  Food and drink
  My favorite food
  60-64
  
  
  Unit 11
  What do you eat ?
  At the store
  At the canteen
  65-69
  
  
  
  Grammar practice
  70
  
  
  
  Bài kiểm tra số 3
  71
  
  
  Unit 12
  Sports and pastimes
  What are they doing ?
  Free time
  How often ?
  72-76
  
  
  
  Chữa bài kiểm tra số 3
  77
  
  
  Unit 13
  Activities and seasons
  The weather and seasons
  Activities in seasons
  78-82
  
  
  Unit 14
  Making plans

  Vacation destinations
  Free time plans
  Suggestions
  83-87
  
  
  
  Grammar practice
  88
  
  
  
  Bài kiểm tra số 4
  89
  
  
  Unit 15
  Countries

  We are the world
  Cities, buildings and people
  Natural features
  90-94
  
  
  
  Chữa bài kiểm tra số 4
  95
  
  
  Unit 16
  Man and the environment
  Animals and plants
  Pollution

  96-100
  Không dạy phần 4, 5 trang 168 và phần 6 trang 172
  
  
  Grammar practice
  101
  
  
  
  Ôn tập
  102-103
  
  
  
  Kiểm tra học kì II
  104
  
  
  
  Chữa bài kiểm tra học kì II
  105
  
  
    LỚP 7
  Cả năm : 37 tuần, 105 tiết
  Học kì I : 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết + 1 tuần dự phòng
  Học kì II : 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết + 1 tuần dự phòng
  HỌC KÌ I

  Bài/Unit
  Nội dung
  Tiết theo PPCT
  Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
  
  
  Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu học tập, phương pháp học tập bộ môn hoặc ôn tập/kiểm tra đầu năm
  1
  
  
  Unit 1
  Back to school
  Friends
  Names and addresses
  2-6
  
  
  Unit 2
  Personal Information
  Telephone numbers
  My birthday
  7-12
  
  
  Unit 3
  At home
  What a lovely day !
  Hoa’s family
  13-17
  Không dạy phần 3 trang 31
  
  
  Language focus 1
   
  Gửi ý kiến