Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  English 11, unit1-language focus

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Tâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:54' 05-09-2011
  Dung lượng: 60.5 KB
  Số lượt tải: 469
  Số lượt thích: 0 người
  Period: 6th Date of preparation:
  UNIT1: Friendship
  Lesson: Language focus
  I. OBJECTIVES:
  1. Aim: By the end of this lesson, students will be able to:
  - Distinguish the sounds /dʒ/ and /t∫/.
  - Pronounce the words and sentences containing these sounds correctly.
  - Use some structures containing infinitives with and without to appropriately.
  2. Knowledge:
  - Vocabulary:
  - Grammar/ Structures:
  - Pronunciation: /dʒ/ and /t∫/
  3. Skills:
  II. PREPARATION:
  1. Teacher: textbook, workbook, chalk.
  2. Students: textbooks, workbooks.
  III. PROCEDURE:
  1. Warm-up:
  - T shows 2 pictures:
   


  - T asks Ss to name the objects in the pictures.
  - T asks Ss to tell the differences between the sounds /dʒ/ and /t∫/ in the words.
  Expected answers:
  CHAIR & BRIDGE
  2. New lesson:
  Teacher’s activities
  Students’ activities
  
  A. Pronunciation
  Pronouncing the two sounds separately.
  - T introduces and models the two sounds / t∫/ and // / a few times and explains the differences in producing them.
  - T plays the tape ( or reads ) once for Ss to hear the words containing these two sounds. Then T plays the tape ( or reads) again and this time asks Ss to repeat after the tape (or T)
  Pronouncing the words containing the sound.
  - T reads the words in each column all at once
  - T reads the words again and asks Ss to repeat them.
  - T asks Ss to practice pronouncing the words in pairs. T goes around to provide help.
  - T asks Ss to pronounce the words and gives correction if necessary.
  Pronouncing sentences containing the sounds
  - T reads the sentences and asks Ss to underline the words with the sounds and write / t∫/ and // under them
  - T asks Ss to practice pronouncing the words in pairs. T goes around to provide help.
  - T asks Ss to read the sentences and gives feed back.

  

  - Ss listen to T and repeat.
  TASK 1 :

  * Listen and repeat :
  / t∫/ / dʒ/
  Children jam
  mutual dangerous
  Changeable passenger
  Cheese joke
  Practice reading aloud these sentences.
  1. Just outside the village, there’s a bridge.
  2. Jane always enjoys George’s joke
  3. Two jeeps went over the edge of the bridge.
  4. Which picture do you think the child wants to change?
  5. Mix the mushrooms, chilli and cheese.
  6. Do you like French salad and fish and chips?
  
  B. Grammar
  A. To – Infinitive
  * Presentation:
  - Hang a poster on the board.
  - Ask Ss to underline the to + infinitive
  - Ask the Ss to comment on the use of to + infinitive in these examples.
  “To- inf “ is used :
  * to indicate the purpose :
  Ex: I get up early to walk.
  * as a modifier to replace a relative clause
  Ex: I have a lot of work to do ( which I have to do)
  * as an object of a verb
  Ex: I like to walk.
  * as an subject
  Ex: It is healthful to walk every morning.
  * in idiomatic expression :
  Ex: The weather is too bad for me to walk today.
  * Practice:
  Exercise 1: Put the words in the correct.....
  - Ask Ss to work individually.
  - Call on some Ss to give their answers.
  - Give feedback

  B. Bare infinitives ( without to )
  * Presentation:
  - Hang a poster on the board.
  - Ask Ss to underline the infinitive without to
  - Ask the Ss to comment on the use of infinitive without to in these examples
  - Write the structure on the Bb
  S + Perceptive verbs + Object + Bare inf
  - see - hear - listen to
  - watch - feel - smell - taste
  - observe , notice
  - had better , would rather, perceptive verbs ( see, smell, feel, watch…)
  * Other verbs : let make , help
  
  * Practice:
  Exercise 2:Rewrite these sentences.....
  - Ask Ss to work individually.
  - Call on some Ss to give their answers.
  - Give feedback

  
  - Comment on the use of to + infinitive
  1. the to + infinitive can be placed after nouns/pronouns ( 1,2,3 )
  2. the to + infinitive can be placed after adjectives ( 4,5,6 )
  Feedback:
  1. Who wants something to eat?
  2. I have some letters to
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng