Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tieng Anh 7\giao an tu chon anh 7 cuc hot

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tieng Anh 7\giao an tu chon anh 7 cuc hot
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:52' 01-03-2009
  Dung lượng: 368.5 KB
  Số lượt tải: 854
  Số lượt thích: 0 người
  Teaching date:
  Class 7A: / /2008
  7B: / /2008
  Period:1
  topic 1: back to school .

  I. Objects
  At the end of the lesson; Sts will be able to understand the meaning and the way to use some vocabularies
  1. Language focus:
  + review and consolidate some structures, vocabulary and grammar
  2. Language skill
  + practice writing and reading comprehension
  II. Teaching aids
  1. Teacher’s: Text book, teaching method
  2. Students’: workbook
  III. Procedure
  1. Organization
  Class Total Out
  7A …… ……
  7B …… ……
  2. Checking up:
  3. New lesson
  3. I. Multiple choice
  1. This is ____ new classmate.
  a. we b. us c. our
  2. ______ name is Hoa.
  a. on b. her c. hers
  3. We are ______ class 7A
  a. on b. in c. at
  4. Hoa is ______ Hue
  a. from b. of c. on
  5. Her parents still ______ there
  a. lives b. living c. live
  6. Hoa has _______ of friends in Hue
  a. some b. lots c. lot
  7. Her new school is _____ than her old school
  a. bigger b. big c. biggest
  8. Her old school ______ many students
  a. doesn’t have b. don’t have c. have not
  9. She lives ____ her aunt and uncle.
  a. in b. with c. at
  10. She misses her parents ______ her friends
  a. but b. and c. with
  11. ____ is she staying with? – her aunt
  a. what b. where c. who

  12. ______ is her neu school different from her old school?
  a. when b. what c. how
  13. ______ is your family name, Hoa?
  a. who b. what c. how
  14. _______ do you live? – on Tran Hung Dao street
  a. what b. where c. how
  15. ______ far is it from your house to your school?
  a. How b. what c. where
  16. ______ do you go to school? – by bike
  a. What b. where c. How
  17. _____ is your age?
  a. How b. what c. when
  18. ______ class is she in?
  a. How b. where c. how
  19. They live _____ Tran Hung Dao Street
  a. in b. on c. at
  20. who is the girl ____ to Mrs Lien?
  a. talks b. talk c. talking
  T: Guide St to complete exercise
  T: Asks St to circle the best answer
  S: Complete exercise
  T: asks Sts to give their answers
  T: Corrects and explains vocubularies and structures
  T: give answers
  1. c 2. b 3. b 4. a 5. c 6. b 7. a 8. a 9. b 10. b
  11. c 12. b 13. b 14. b 15. a 16. c 17. b 18. a 19. b 20. c
  4. Drill
  + Repeat some vocabularies and structures
  5. Homework
  + Do exercise 1,2,3 at workbook
  Teaching date:
  Class 7A: / /2008
  7B: / /2008
  Period:2
  topic 1: back to school .

  I. Objects
  1. Language focus:
  + review and consolidate some structures, vocabulary and grammar
  2. Language skill
  + practice writing and reading comprehension
  II. Teaching aids
  1. Teacher’s: Text book, teaching method
  2. Students’: workbook
  III. Procedure
  1. Organization
  Class Total Out
  7A …… ……
  7B …… ……
  2. Checking
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng