Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • QĐ công nhận GVG cấp trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Lý
  Ngày gửi: 09h:14' 24-06-2011
  Dung lượng: 31.5 KB
  Số lượt tải: 2227
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT SƠN DƯƠNG
  TRƯỜNG THCS KHÁNG NHẬT
  Số: .... /QĐ - NTr
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Kháng Nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2011
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường
  Năm học 2010-2011

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHÁNG NHẬT
  Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT;
  Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2010-2011;
  Xét đề nghị của các tổ chuyên môn và kết quả chất lượng giảng dạy đã đạt được của giáo viên năm học 2010-2011;

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay công nhận 09 đồng chí đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Các giáo viên có tên trên được cấp giấy chứng nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2010-2011.
  Điều 3. Các tổ chuyên môn, kế toán nhà trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:

  - Như điều 3 (để T/h);
  - Lưu VT, TĐ-KT
  HIỆU TRƯỞNG
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng