Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ôn tập hè lớp 2 lên 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tùng
Ngày gửi: 17h:29' 17-06-2011
Dung lượng: 159.5 KB
Số lượt tải: 5647
Số lượt thích: 2 người (Hang Nga, Tạ Thanh Ly)

Thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2010
Toán
Ôn tập về phép cộng và phép trừ
I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ…
HS hiểu và làm được bài tập.
II. Bài mới:
Bài 1: Tính nhanh:
a, 26+ 17 + 23 + 14 b, 46+ 82 + 18 + 54 c, 37 – 5 + 37 - 7

Bài 2: Tìm x
a, x + 36 = 72 b, x - 45 = 37
c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 - x = 28
Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
a,25 + 36 …. 17 + 48
b,74 - 36 …. 83 - 37
c,56 - 19 …. 18 + 19
Bài 4: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
a, x + 32 …. 41 + x
b,56 - y …. 45 - y
c,x - 26 …. x - 21
Bài 5: Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62
Bài 6: Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38
Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S
25 + 48 = 73

76 - 29 = 57

57 – 28 = 29
Bài 8: Tìm x :
A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17
B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 - 21

******************************
Tiếng Việt
I. Mục tiêu: Củng cố cho HS cách đặt câu hỏi bao giờ…..
HS điền BT đúng BT chính tả….
Bài 1: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế cho cho cụm từ khi nào dưới đây:
a/ Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt nam anh hùng?
b/Khi nào bạn về thăm ông bà?
c/ Bạn vẽ bức tranh này khi nào?
d/ Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?
Bài 2: Em hãy chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
- (sông, xông) - ………Hồng -……….xáo
- (sa, xa) -…… sút - đường …….
- (sương, xương) - cây……… rồng - ……… sớm

___________________________________________________________________

Thứ tư ngày 7 tháng 7 năm 2010
Toán
Ôn phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ…
HS hiểu và làm được bài tập.
II. Bài mới:
Bài 1:Điền số thích hợp vào ô trống:
a/ + 35 = 89 40 + = = 89 86 = + 0

b/ 45 - = 28 100 - =39 - 27 = 72
Bài 2 : Tìm x
a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24

c/ x + 25 = 100 - 25 d/ 89 – x = 28
Bài 3: Viết thêm 2 số vào dãy số sau:
a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; ….
b/ 4; 8 ; 16; ….; ….
c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; ….
d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….
Bài 4:Điền số thích hợp vào ô trống:

a/ + 15 < 15 + 1

b/ 18< + 16 < 20

c/ 10 < < < 13

Bài 5: >;<; =
2 x 5 … 5 x 2 40 x 2 … 80 : 2
20 x 4 … 79 30 x 2 … 20 x 4
60 : 3 … 3 x 7 4 x 10 …. 5 x 9

***********************************

Tiếng Việt

Bài 1:Tìm các tiếng:
a/ Bắt đầu bằng gi hoặc d, có nghĩa như sau:
Chỉ vật để cho người nằm:…………………………….
Chỉ sợi dùng để buộc:………………………………..
Trái với hay:…………………………………………
Tờ mỏng , dùng để viết chữ lên:…………………………..
b/ Có vần ưt hoặc ưc:
chỉ chỗ rất sâu mà
 
Gửi ý kiến