Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ôn tập hè lớp 2 lên 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Tùng
  Ngày gửi: 17h:29' 17-06-2011
  Dung lượng: 159.5 KB
  Số lượt tải: 6805
  Số lượt thích: 2 người (Hang Nga, Tạ Thanh Ly)

  Thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2010
  Toán
  Ôn tập về phép cộng và phép trừ
  I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ…
  HS hiểu và làm được bài tập.
  II. Bài mới:
  Bài 1: Tính nhanh:
  a, 26+ 17 + 23 + 14 b, 46+ 82 + 18 + 54 c, 37 – 5 + 37 - 7

  Bài 2: Tìm x
  a, x + 36 = 72 b, x - 45 = 37
  c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 - x = 28
  Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
  a,25 + 36 …. 17 + 48
  b,74 - 36 …. 83 - 37
  c,56 - 19 …. 18 + 19
  Bài 4: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
  a, x + 32 …. 41 + x
  b,56 - y …. 45 - y
  c,x - 26 …. x - 21
  Bài 5: Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62
  Bài 6: Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38
  Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S
  25 + 48 = 73

  76 - 29 = 57

  57 – 28 = 29
  Bài 8: Tìm x :
  A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17
  B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 - 21

  ******************************
  Tiếng Việt
  I. Mục tiêu: Củng cố cho HS cách đặt câu hỏi bao giờ…..
  HS điền BT đúng BT chính tả….
  Bài 1: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế cho cho cụm từ khi nào dưới đây:
  a/ Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt nam anh hùng?
  b/Khi nào bạn về thăm ông bà?
  c/ Bạn vẽ bức tranh này khi nào?
  d/ Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?
  Bài 2: Em hãy chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
  - (sông, xông) - ………Hồng -……….xáo
  - (sa, xa) -…… sút - đường …….
  - (sương, xương) - cây……… rồng - ……… sớm

  ___________________________________________________________________

  Thứ tư ngày 7 tháng 7 năm 2010
  Toán
  Ôn phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
  I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ…
  HS hiểu và làm được bài tập.
  II. Bài mới:
  Bài 1:Điền số thích hợp vào ô trống:
  a/ + 35 = 89 40 + = = 89 86 = + 0

  b/ 45 - = 28 100 - =39 - 27 = 72
  Bài 2 : Tìm x
  a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24

  c/ x + 25 = 100 - 25 d/ 89 – x = 28
  Bài 3: Viết thêm 2 số vào dãy số sau:
  a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; ….
  b/ 4; 8 ; 16; ….; ….
  c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; ….
  d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….
  Bài 4:Điền số thích hợp vào ô trống:

  a/ + 15 < 15 + 1

  b/ 18< + 16 < 20

  c/ 10 < < < 13

  Bài 5: >;<; =
  2 x 5 … 5 x 2 40 x 2 … 80 : 2
  20 x 4 … 79 30 x 2 … 20 x 4
  60 : 3 … 3 x 7 4 x 10 …. 5 x 9

  ***********************************

  Tiếng Việt

  Bài 1:Tìm các tiếng:
  a/ Bắt đầu bằng gi hoặc d, có nghĩa như sau:
  Chỉ vật để cho người nằm:…………………………….
  Chỉ sợi dùng để buộc:………………………………..
  Trái với hay:…………………………………………
  Tờ mỏng , dùng để viết chữ lên:…………………………..
  b/ Có vần ưt hoặc ưc:
  chỉ chỗ rất sâu mà

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng