Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  biên bản xếp loại cbgv

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Cường
  Ngày gửi: 18h:56' 18-05-2011
  Dung lượng: 215.5 KB
  Số lượt tải: 1776
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CHƯ PRÔNG
  TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
  ---------------------
  Số : 16/BB-XL-NQ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Ia ga ngày20 tháng 05 năm 2011
  
  
  BIÊN BẢN
  ( xếp loại thi đua cán bộ giáo viên,nhân viên năm học 2010 – 2011)

  Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00’ ngày 20 tháng 05 năm 2011 tại văn phòng trường THCS Ngô Quyền . Hội đồng Thi đua –khen thưởng của nhà trường tiến hành họp xếp loại thi đua CBGV , nhân viên cuối năm học 2010 -2011 .
  I.Thành phần tham dự
  1. Đ/c Nguyễn Thanh Cường - Hiệu trưởng - chủ trì
  2. Đ/c Hoàng Thị Anh Lê -Phó hiệu trưởng- Chủ tịch Công đoàn trường
  3. Đ/c: Võ Thị Kim Tiến Thư ký
  Cùng toàn thể các ban ngành đoàn thể tổ chuyên môn trong nhà trường

  II.Nội dung :

  1.. Đ/c: Nguyễn Thanh Cường thông qua nội dung cuộc họp, thông qua các quy định của Pháp lệnh CBCC, các văn bản hướng dẫn xếp loại đánh giá CBCC,VC hàng năm.
  Căn cứ vào biên bản họp đánh giá xếp loại CBGV , NV nhà trường ngày 17 tháng 5 năm 2011 theo QĐ số 06/2006/BNV
  Căn cứ vào quá trình công tác của tập thể và cá nhân mỗi đồng chí CBGV ,NV đối với công việc được giao.
  Trên cơ sở đề nghị của Ban chuyên môn , ban CH Công Đoàn , Hội đồng Thi đua Khen thưởng trường THCS Ngô Quyền , tiến hành họp xét các tập thể ,cá nhân đạt thành tích xuất sắc , hoàn thành nhiệm vụ năm học
  Đ/c Cường thông qua từng bản thành tích cá nhân của từng đồng chí và kết quả xếp loại của mỗi đồng chí cán bộ giáo viên , để tập thể tham gia góp ý biểu quyết ,
  Qua trao đổi , góp ý và biểu quyết , Hội đồng Thin đua –Khen thưởng nhà trường đã thống nhất đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua cho 04 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học , hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công .
  2. Kết quả cụ thể như sau
  *. Cá nhân :( danh sách kèm theo )
  2.1 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở : có 03 (ba ) đồng chí
  2.2 Danh hiệu lao động Tiên tiến : có 19 (mười chín ) đồng chí
  2.3 cá nhân đạt LĐTT đề nghị tặng thêm CSTĐ cơ sở : 03 (ba ) đồng chí
  *. Tập thể :
  2.4 Tổ lao động tiên tiến : 03 ( ba tổ )
  - Tổ 5
  - Tổ Tự nhiên THCS ,
  - Tổ hành chính
  2.5 Nhà Trường :
  - Tập thể LĐTT
  Biên bản được thông qua cho các đồng chí tham dự cuộc họp nghe và hoàn toàn thống nhất các nội dung trên .
  Biên bản viên kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày

  TMCĐ BGH Thư ký  Võ Thị Kim Tiến  1. Đc Nguyễn Thanh Cường: Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đạo đức lối sống lành mạnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
  Tự xếp loại: Xuất sắc
  Tập thể nhất trí xếp loại: Xuất sắc (Biểu quyết 100%)
  2. Đc: Hoàng Thị Anh Lê: Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đạo đức lối sống lành mạnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
  Tự xếp loại: Xuất sắc
  Tập thể nhất trí xếp loại: Xuất sắc (Biểu quyết 100%)
  3.Đc: Đinh Văn phương: Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đạo đức lối sống lành mạnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
  Tự xếp loại: Xuất sắc
  Tập thể nhất trí xếp loại: Xuất sắc (Biểu quyết 100%)
  4. Đc Rơmah Blăng: Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đạo đức lối sống lành mạnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
  Tự xếp loại: Trung Bình
  Tập thể nhất trí xếp loại: Trung Bình (Biểu quyết 100%)
  5. Đc Võ Thị Kim Tiến: Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đạo đức lối sống lành mạnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
  Tự xếp loại: Xuất sắc
  Tập thể nhất trí
   
  Gửi ý kiến