Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giao an anh lop 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Công Trì
  Ngày gửi: 20h:40' 12-04-2011
  Dung lượng: 164.5 KB
  Số lượt tải: 239
  Số lượt thích: 0 người
  Preparing date: 01 / 01 / 2011 Teaching date: 03 / 01 / 2011
  Period: 54
  Unit 9: A first- aid course
  Lesson 1: Getting started + listen and read
  I. Aim: Reading for details about the situations which require first aid.
  II. Objective:
  By the end of the lesson, students will be able to know what they
  would do in the situation which require first aid.
  III. Language focus:
  - Vocabulary: (an) ambulance ,(an) emergency
  unconcious(adj) concious, (to) bleed
  - Grammar/ Structure:
  IV. Teaching aids : Text book, cards, pictures, cassette Player.
  V. Teaching procedure:
  Stage
  Teaching procedure
  Interaction
  
  Warm - up
  * GETTING STARTED
  Kim’s game
  -Ask Ss to look at the things/P80. Tell them these things are often used for first – aid.
  - Write the names of the things they’ve just seen from memory(either in English or Vietnamese).
  -Tell them the group having the most right Enghlish words is the winner.
  Answer Key:
  1. emergency room 2. sterile dressing
  3. medicated oil 4. ice
  5. water pack 6. alcohol
  - Ask Ss to discuss and write down what they would do in these situations which require first – aid
  - Call on some groups to give their answers and correct
  Possible answers:
  + A girl has a burn on her arm. → Used cold water/ice to ease the pain.
  + A boy has a bad cut on his leg.
  → Use alcohol/medicated oil/sterile dressing.
  + A girl has a nose bleed. → Use a handkerchief to stop the bleeding/tell her to lie down.
  + A boy has a bee sting. → Use medicated oil.
  * LISTEN AND READ
  I. Pre teach vocabulary:
  - ambulance (draw an ambulance)
  - emergency (T:When do we need an ambulance?)
  → S: When there is an emergency)
  - unconscious(adj) >< conscious (What’s “bat tinh” in English?)
  - bleed (v) (When you have a cut, the cut will (bleed)?)
  Checking NW: Slap the board.

  II. Gap fill Prediction.
  - Hang the chart with paragraph on the board .
  “The was an emergency at Lan’s school.A student(1) .... her bike and hit her head on the road . She was(2) …..but he cut her head and the …...(3) was…..(4) badly.Lan telephoned Bach Mai hospital and ask the nurse to send an (5)…...to Quang Trung school.Lan was asked to keep the student (6)…...white waiting for the ambulance”
  - Ask Ss to predict the words in the gaps.
  - Call on some Ss to go to the board and write down their words.
  

  S - S

  T – S  T - S  T- S
  S - S


  T - S
  S - S
  
  While -reading
  - Have Ss open their book, listen to the tape while reading the dialogue.
  - Check if Ss’ answers are right or wrong.
  - Answer key : 1. fell 2. concious 3. cut
  4. bleeding 5. ambulance 6. awake
  Comprehension questions.
  Ask Ss to read the dialogue again and select the topics covers in the dialogue (P 81)
  Tell Ss (in group ) to write their answer on a sheet of a paper and hand in after fishing.
  Collect Ss’ papers and correct.
  Answer Key: a, b, c, e, f
  S - S


  T - S


  S - S
  T - S
  
  Post -reading
   Role play
  - Have Ss in turns play the roles to demonstrate the dialogue.
  
  S – S

  
  Home -work
  - Ask Ss to learn by heart the new words and do the exercises in the work book(page).
  
  S - S
  
  


  Preparing date: 02 / 01 / 2011 Teaching date: 4 / 01 / 2011
  Period: 55
  Unit 9: A first- aid course
  Lesson 2: Speak + Language Focus 3, 4
  I. Aim: Practice in making and responding to offers, promise and requests.
  II. Objective:
  By the end of the lesson, students will be able to :
  - make and respond to requests , offers and promises.
  III. Language focus:
  - Vocabulary:
  - Grammar/ Structure:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng