Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  grade 10.unit14-test yourself

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Huyền Trang
  Ngày gửi: 23h:19' 03-04-2011
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 552
  Số lượt thích: 0 người
  Date of preparation: 29/03/2011
  Date of teaching: 1/04/ 2011
  Student: Nguyen Thi Dieu Linh
  Supervisor: Nguyen Thi Van Nga
  Class: 10A1
  TEST YOURSELF E
  I. Aims and Objectives
  By the end of this lesson, the students will be able to:
  Revise all knowledge learned in unit 12 -14 including:
  Reading comprehension: Topic of sports
  Grammar:
  Use of articles: a, an, the
  to V_infinitive
  3. Listening: Improve listening skills
  4. Writing: How to write an short an announcement
  II. Methods
  Work in groups, in pairs, teacher-whole class.

  III. Teaching aids
  Textbook “English 10”, pictures, blackboard, chalk.

  IV. Anticipated problems
  Students might have difficulty in revising all knowledge.

  V. Procedure
  A. Warm-up
  Time: 4 minutes
  Time
  Teacher’s activities
  Students’ activities
  
  1’  3’
  Greetings
  Check students’ attendance and lesson preparation

  Warm-up
  Ask students some questions about cinema and announcement to make them ready for listening
  Questions
  Do you like going to the cinema?
  How often do you go to the cinema?
  If you want to see a movie, what is the necessary information?
  So, now we are going to listen to an announcement about movies in Gala Cinema.

  Greet  Answers:
  Yes, I do
  Sometimes
  What’s movie, ticket price, when...
  
  
  B. Review
  Time: 35 minutes
  Time
  Teacher’s activities
  Students’ activities
  
  10’
  7’

  8’  10’
  I. Listening
  - Ask a student to read the requirement of the task.
  - Give the meaning of new words:
  + `Jupiter (n): Sao Mộc
  + senior citizen (n): người lớn
  + re`duce (v): giảm
  - Play the CD twice and ask students to listen carefully.
  - Ask students to give their answers, listen and check by listening to the CD again


  II. Reading
  - Ask a student to read the requirement of the task.
  - Not give the meaning of new words.
  - Guide students to guess the meaning of new words based on the topic and surrounding words.
  - Ask students how to solve this task.
  - Give students 3 minutes to do the task

  III. Grammar
  1. Articles: a, an, the
  a/an is used for indefinite nouns
  an is used for nouns beginning with vowels.
  the is used for definite nouns
  - Ask students to do the task on the page 154

  2. to V_infinitive is used to express purpose.
  - Ask a student to read the example on the book.
  - Give students 2 minutes to do the task
  - Call 2 students to write the answer on the board.  IV. Writing
  - Ask a student to read the requirement of the task.
  - Ask students some questions about the announcement
  Questions:
  Who is the announcer?
  What is the announcement about?
  Why is it be held?
  When will it be held?
  Where will it be held?
  How much is its ticket?
  - Ask students to write the announcement.
  - Read some announcements and give feedback.

  - Look at the textbook and read the requirement.

  - Copy down all the words into the notebooks. - Listen and read after the teacher.

  - Listen carefully and do the task.

  Key:
  1. 8.45 2. students
  3. Mountain 4. are reduced
  5. 7.30

  - Read the requirement.

  Listen to the teacher carefully.  Answer: First, skim the text to know what it is about, then read the questions.
  Underline key words so as to find information from the text more quickly.

  Key:
  1. He/She has to do a lot of practice and often spends a Saturday or Sunday away from home.
  2. They are often played on Saturdays and Sundays.
  3. To play against other school teams.
  4. No, they don’t. Sometimes parents, friends and other students will travel with them.
  5. The whole school does.

  Key:
  1. 0
  2. the
  3. 0
  4. 0

  5.the
  6. a
  7. the

  8. the
  9. the
  10. a
  
  Key:
  1. I
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng