Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tài liệu hd soạn đề văn mới tập huấn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Diệp Quang Huy (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:25' 18-03-2011
  Dung lượng: 458.0 KB
  Số lượt tải: 56
  Số lượt thích: 0 người
  I. Mục đích kiểm tra:
  - Kiểm tra : Mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng của hs:
  1. Hiểu về các biện pháp tu từ
  2. Phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ
  3. Biết sử dụng biện pháp tu từ trong viết

  Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  (Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra)
  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (Môn ngữ văn)
  Thời gian: 90 phút

  Mức độ
  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1 . Phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tư từ
  - So sánh

  Nhớ khái niệm phép so sánh
  Hiểu được giá trị của so sánh
  
  Viết đoạn văn ngắn (từ 3->5 câu) có sử dụng biện pháp so sánh
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu 2
  Số điểm: 0,5
  Số câu: 1
  Số điểm: 0,5
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 1
  Số điểm: 2
  Số câu: 3
  3 điểm = 30%
  
  2. Nhân hoá
  
  
  Phân tích được giá trị của biện pháp nhân hoá trong một văn bản
  Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hoá
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 1
  Số điểm: 2
  Số câu:2
  Số điểm: 1
  Số câu: 5
  3 điểm =30 %
  
  3. Ẩn dụ
  Nhận ra biện pháp ẩn dụ trong ví dụ cụ thể
  
  Phân tích được giá trị của biện pháp ẩn dụ trong một văn bản
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu: 1
  Số điểm: 0,5
  Số câu
  Số điểm
  
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm = …%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  50 %
  Số câu
  Số điểm
  %
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  Số câu
  Số điểm
  
  


  Bước 1. Liệt kê tên các chủ đề
  (Nội dung, chương…) cần kiểm tra


  Mức độ

  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Văn học

  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm = …%
  
  2. Tiếng Việt

  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm = …%
  
  3. Tập làm văn

  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm = …%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  %
  Số câu
  Số điểm
  %
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  Số câu
  Số điểm
  
    Mức độ

  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Văn học
  - Thơ và truyện hiện đại
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm = …%
  
  2. Tiếng Việt
  - Các biện pháp tu từ
  - Các kiểu câu
  - Dấu câu
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm = …%
  
  3. Tập làm văn
  - Ngôi kể
  - Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
  - Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm = …%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng