Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 11 tieng anh lớp 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Ngoan
  Ngày gửi: 08h:31' 20-01-2011
  Dung lượng: 143.0 KB
  Số lượt tải: 819
  Số lượt thích: 0 người
  Week:… The date of preparing:…./…./2009
  Period:… The teaching:…/…./2009

  UNIT 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM
  Lesson : 1
  Section: - Getting started (page 98)
  - Listen and Read 1,2 (page 99,100)

  I. Aim
  Reading for details about how to expre Ss interest.
  II. Objective
  By the end of the lesson , Ss will be able to use some expressions to express their interest.
  III. Teaching aids:
  Cassette , 2 charts …
  PRODUCEDURE
  I / Warm up : Jumbled words
  - Write the topic “ Places of interest ”
  - Put the chart with jumbled words on the board.
  - Ask each team to connect the words to make the right phrases for places of interest and write them on the board as fast as possible
  => Ngo Mon Gate , Ha long Bay , The Temple Literature , Nha rong Harbor .
  * Getting Started :
  - Ask Ss to open their books (page 98) and match the names with the pictures
  - Call on some Ss to give their answers
  a. Ngo Mon Gate b. Na rong Harbor
  c. The Temple Literature
  d. Ha Long Bay
  - Call some Ss to read the proper names aloud .
  LISTEN AND READ
  1. Pre- teach Vocabulary :
  - Elicit the words from Ss.
  1- Crop (n) : something such as grain , rice , fruit … is grown in one season .
  2- Sugar cane (n) : cay mia ( It is used to make sugar )
  3- Water buffalo (n) : con trau
  4- forty – minute drive : The drive takes 40 minutes
  Form : A / an Adj ( number ) – N + N
  Ex : a3 – month vacation / a thirteen – year – old – boy
  * Checking vocabulary : Bingo
  2. Guiding questions :
  - Set the scene and put the chart with questions on the board
  a. where does Hoa meet The Jones ?
  b. Is it the first time The Jones have visited Viet Nam?
  c. How do they travel to Ha Noi ?
  d. What do they see along the road to Ha Noi ?
  e. What would Tim like to do ?
  - Ask Ss to think about the questions in a few minutes
  - Have Ss listen to the tape while reading the dialogue
  - Get Ss to work in pairs to answer the questions
  - Call on some pairs to give their answers
  - Feedback :
  a. Hoa meets The Jones at the airport
  b. Yes , it is . c. By taxi
  d. They see a boy riding a water buffalo , rice paddies , corn and sugar cane fields
  e. He would like to take a photo .
  III / While – reading :
  - Ask Ss to listen to the tape and say out True or False
  - Read the sentences aloud and call on some Ss to answer , then have them correct the false sentences and get them to write in their notebooks .
  a. T b. T d. T e . T
  c. F -> … in a taxi
  f. F -> … Not only rice and corn but also sugar canes are grown around Ha Noi .
  - Call on some groups of five to practice the dialogue in front of class
  - Correct their pronunciation
  IV / Post – reading : Discussion
  - Ask Ss to read the dialogue again , discuss with them and ask them to pick out the sentences containing the situations mentioned below .
  * to express interest :
  - I,d like you to meet my parents ….
  - It is nice to meet you ….
  - It is great to be in Viet Nam .
  - I would to sit with Tim …..
  * to express a request :
  - Would you mind sitting in the front seat …
  - Would you mind if I took a photo ?
  IV. Homework:
  1. Practice the dialogue in group of 5.
  2. Do the exercises in the workbook .
  V. Comments:


  Week:… The date of preparing:…./…./2009
  Period:… The teaching:…/…./2009

  UNIT 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM
  Lesson : 2
  Section: - Speak (page 100,101)
  - Language Focus 3,4 (page 109,110)

  I. Aim
  To help Ss practice in making suggestions and using “mind” to make requests.
  II. Objective
  By the end of the lesson , Ss will be able to make and respond to formal requests using “ mind “ and make suggestions
  III. Teaching aids:
  4 cardboards, a mapped dialogue chart ..
  PRODUCEDURE
  I / Warm up :
  *GAME: What does it
  No_avatarf

  bài soạn nhiều quá , khó hiểu quá!KhócKhócKhóc

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng