Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ga Anken

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Sơn Dương
  Ngày gửi: 07h:45' 19-01-2009
  Dung lượng: 173.0 KB
  Số lượt tải: 136
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO
  Tiết: 42, 43. ANKEN
  I. Mục tiêu. Soạn : 12/ 01/ 08
  1. Kiến thức:
  HS biết : Cấu tạo, danh pháp, đồng phân, tính chất của anken : Phân biệt anken với ankan bằng phương pháp hoá học .
  HS hiểu : Vì sao anken có nhiều đồng phân hơn ankan tương ứng, vì sao anken có phản ứng tạo polime.
  2. Kỹ năng:
  + Viết được các đồng phân (đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí liên kết đôi), các phương trình hoá học thể hiện tính chất của các anken.
  + Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập nhận biết.
  II. Chuẩn bị.
  1. GV: Ống nghiệm, giá thi nghiệm, khí etilen, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2.
  2. HS: Nghiên cứu trước ở nhà.
  III. Các hoạt động dạy học.
  1. Ổn định tổ chức:
  2. Bài mới:

  Hoạt động của thầy
  Hoạt động của trò
  
  Hoạt động1 :
  + Cho công thức etilen, HS viết các đồng phân tiếp theo và cho biết công thức chung?
  + So sánh với công thức chung của xicloankan ?
  + Ankan có mấy loại đồng phân : Một loại đồng phân cấu tạo ?
  + Phân tử anken có đặc điểm gì khác so với ankan ? Dự đoán loại đồng phân ?

  + Viết công thức đồng phân hình học của but-2-en và giải thích cho học sinh.
  ( lưu ý từ C4H8 có đồng phân hình học)

  + GV gọi tên một số anken, cho HS nhận xét tìm ra qui luật gọi tên thông thường ?
  + Tên thay thế Cho HS nhận xét và so sánh với tên ankan ?
  Hoạt động 2: HS nêu tính chất vật lí của anken, so sánh với ankan?
  Hoạt động 3: HS nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử anken ?
  phân tử có liên kết đôi gồm 1 liên kết và một liên kết 
  GV làm thí nghiệm của C2H4 với dung dịch brom.
  Dùng phản ứng với brom để phân biệt anken với ankan.
  HS Viết các phương trình hoá học và gọi tên ?
  GV lưu ý HS qui tắc cộng Mac-côp-nhi-côp (SGK).
  HS gọi tên các sản phẩm ?


  - Giải thích cho HS thế nào là phản ứng trùng hợp ? lolime, mônme, mắt xích polime, hệ số trùng hợp.
  Lưu ý khi trùng hợp các phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau.
  -CH2-CH2- : monme
  (-CH2-CH2-)n : polime.
  n: hệ số trùng hợp.  HS viết ở dạng tổng quát và cụ thể C2H4.
  Nhận xét tỉ lệ số mol CO2: H2O.

  Hoạt động 3: Điều chế
  Nêu cách điều chế etilen trong PTN và trong CN ? viết phương trình hoá học .
  Nêu những ứng dụng cơ bản.

  Hoạt động 4: Củng cố: So sánh rút ra tính chất hoá học cơ bản của ankan và anken khác nhau cơ bản ở điểm nào ?
  Bài tập về nhà : 3 6(132 SGK)
  I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  1. Dãy đồng đẳng anken : còn gọi là olefin
  CH2=CH2 và các chất C3H-6, C4H8, C5H10... công thức chung CnH2n (n 2)
  2. Đồng phân
  a) Đồng phân cấu tạo : Từ C4 trở lên có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí của liên kết đôi.
  CH2=CH-CH2-CH3 
  CH3-CH=CH-CH3 CH3.
  b) Đồng phân hình học: C4H8.
  CH3 CH3 CH3 H
   
  H H H CH3.
  cis-but-2-en trans-but-2-en
  3. Danh pháp.
  a) Tên thông thường: đổi đuôi –an -ilen
  C2H4: etilen; C3H6: propilen; C4H8: butilen...
  b) Tên thay thế:
  + Đổi đuôi –an thành đuôi –en
  + Từ C4 trở lên cần thêm vị trí nối đôi
  CH3-CH2-CH=CH3 but-1-en
   2-metylbut-1-en
  CH3.
  + Nếu có nhiều nhánh thì gọi lần lượt theo trình tự chữ cái.
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ (SGK)
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.
  Phản ứng cộng
  Cộng halogen: Khi có xúc tác Ni, đun nóng
  CH2 = CH2 + H2 CH3 – CH3.
  Cộng halogen: anken làm mất màu dung dịch brom
  CH2 = CH2 + Br2 CH2Br – CH3Br.
  Các

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng