Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chien dich bien gioi thu dong 1950

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Tạo
  Ngày gửi: 16h:10' 27-12-2010
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người
  Môn : lịch sử
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÝ
  Giáo viên thực hiện:
  NGUYỄN VĂN TẠO
  Bài giảng điện tử
  Kiểm tra bài cũ
  2. Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
  1. Em hãy nêu diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Lược đồ vùng Bắc Bộ
  Đông Khê
  Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2010
  Lịch sử
  Cao bằng
  Đông Khê
  Lạng Sơn
  Thái Nguyên
  Lựợc đồ chiến dịch Việt Bắc Thu – đông 1950
  Đường số 4
  Đường số 1
  Hà nội
  Trung quốc
  Việt bắc
  Tuyên Quang
  Bắc Kạn
  vịnh
  Bắc bộ
  Khoá chặt đường biên giới Việt Trung, cô lập can c? Vi?t B?c.
  Thực dân Pháp tăng cường lực lượngtrên đường số 4 nhằm mục đích gì?
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Chủ Tịch Hồ Chí Minh họp với thường vụ trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới
  Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2010
  Lịch sử
  Ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì?
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

  1. Mục đích của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:
  1. Mục đích của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:
  - Giải phóng một phần biên giới.
  - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
  - Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  BẮC KẠN
  LẠNG SƠN
  Đường số 4
  CAO BẰNG
  Đông Khê
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  - Giải phóng một phần biên giới.
  - Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.
  - Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  2. Diễn biến:
  Lược đồ chiến dịch Biên giới thu-đông1950
  1. Mục đích của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Hãy trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 theo các gợi ý sau:
  a. Quân ta chọn cứ điểm nào làm mục tiêu mở màn chiến dịch?
  b. Ta tấn công cứ điểm Đông Khê bắt đầu vào ngày tháng năm nào? Đến thời gian nào quân ta chiếm được cứ điểm Đông Khê?
  c. Mất Đông Khê quân địch làm gì? Quân ta làm gì trước hành động đó của địch?
  d. Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 diễn ra trong thời gian bao lâu?
  2. Diễn biến:
  - Sáng 16 - 09 - 1950 quân ta tấn công cụm cứ điểm Đông Khê.
  - Sáng 18-9-1950, quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê.Mất Đông Khê quân Pháp ở Cao Bằng bị cô lập, rút lui theo đường số 4.

  - Sau 29 ngày đêm, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Cao Bằng
  Na Sầm
  Đình Lập
  Tiên Yên
  Thất Khê
  Lạng Sơn
  Đông Khê
  Bắc Kạn
  Thái Nguyên
  HÀ NỘI
  Sáng 16.9.1950 quân ta nổ súng tấn công cứ điểm Đông Khê. - Ngày 18.9.1950 cứ điểm Đông Khê bị tiêu diệt. Qu©n Ph¸p ë Cao B»ng bÞ c« lËp, rót lui theo ®­êng sè 4.
  -Sau 29 ngµy ®ªm chiÕn dÞch Biªn giíi kÕt thóc th¾ng lîi.
  Việt bắc
  vịnh
  Bắc bộ
  1. Mục đích của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:
  - Giải phóng một phần biên giới phía bắc.
  - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
  - Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  2. Diễn biến:
  Sáng 16 - 09 - 1950 quân ta tấn công cụm cứ điểm Đông Khê.
  Sáng 18-9-1950, quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê. quân Pháp ở Cao Bằng bị cô lập, rút lui theo đường số 4.
  - Sau 29 ngày đêm, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi.

  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Những hình ảnh của Bác Hồ ở chiến dịch Biên giới.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  1. Mục đích của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:
  - Giải phóng một phần biên giới.
  - Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.
  - Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  2. Diễn biến:
  - Sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng tấn công cụm cứ điểm Đông Khê.
  - Sáng18-9-1950, quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê.
  - Sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới kết thúc.
  3. Kết quả - ý nghĩa :
  Ta diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch,
  làm chủ 750 km Biên giới Việt - Trung.
  b. ý nghĩa:
  a. KÕt qu¶:
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Bài tập 2
  Đánh dấu x vào ? trước ý trả lời đúng nhất:
  ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu-đông 1950:
  ? a. Ta đã đập tan âm mưu khóa chặt
  biên giới Việt- Trung của thực dân Pháp.
  ? b. Căn cứ địa Việt Bắc được củng số và mở rộng.
  ? c. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.
  ? d. Tất cả các ý trên.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Bài tập 2
  Đánh dấu x vào ? trước ý trả lời đúng nhất:
  ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu-đông 1950:
  ? a. Ta đã đập tan âm mưu khóa chặt
  biên giới Việt- Trung của thực dân Pháp.
  ? b. Căn cứ địa Việt Bắc được củng số và mở rộng.
  c. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.
  ? d. Tất cả các ý trên.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

  ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu-đông 1950:
  - Ta đã đập tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt- Trung của thực dân Pháp.
  - Căn cứ địa Việt Bắc được củng số và mở rộng.
  - Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.
  1. Mục đích của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:
  - Giải phóng một phần biên giới phía bắc.
  - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
  -Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  2. Diễn biến:
  Ngày 16 - 09 - 1950 quân ta tấn công cụm cứ điểm Đông Khê.
  - Sáng 18-9-1950, quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê.Mất Đông Khê quân Pháp ở Cao Bằng bị cô lập, rút chạy theo đường số 4.
  - Sau 29 ngày đêm, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi.

  3. Kết quả - ý nghĩa:

  a. Kết quả:
  - Diệt và bắt sống trên 8000 tên địch.
  - Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  b. ý nghĩa:
  - Đập tan âm mưu khoá chặt biên giới của địch.
  - Căn cứ Việt Bắc được củng cố và mở rộng.
  - Từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Trò chơi : Ô CHỮ
  Mất Đông Khê quân địch bị cô lập ở đâu?
  1
  Để giành chiến thắng, quân ta phải giao tranh
  với địch như thế nào?
  2
  Tên người anh hùng dũng cảm trong chiến dịch
  Biên giới?
  3
  4
  Quân ta mở màn chiến dịch ở đâu?
  5
  Để có sức mạnh chiến thắng kẻ thù, quân và dân ta phải làm gì?
  1. Mục đích của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:
  - Giải phóng một phần biên giới phía bắc.
  - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
  -Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  2. Diễn biến:
  Ngày 16 - 09 - 1950 quân ta tấn công cụm cứ điểm Đông Khê.
  - Sáng 18-9-1950, quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê.Mất Đông Khê quân Pháp ở Cao Bằng bị cô lập, rút chạy theo đường số 4.
  - Sau 29 ngày đêm, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi.

  3. Kết quả - ý nghĩa:

  a. Kết quả:

  - Diệt và bắt sống trên 8000 tên địch.
  - Khai thông đường liên lạc quốc tế.
  b. ý nghĩa:
  - Đập tan âm mưu khoá chặt biên giới của địch.
  - Căn cứ Việt Bắc được củng cố và mở rộng.
  - Từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.
  Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
  Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe!
  Chúc các em học tốt!

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng