Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  BAO CAO CHUAN KIEN THUC KY NANG 2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Ba - Thủ Thừa
  Ngày gửi: 19h:34' 07-12-2010
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA
  TRƯỜNG TH MỸ THẠNH A
  ___________
  Số:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ______________________

  Mỹ Thạnh, ngày 4 tháng 11 năm 2010
  
  
  BÁO CÁO
  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
  CÁC MÔN HỌC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP
  DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
  I-Việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.
  1.Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học theo Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009 về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học:
  1.1.Những thuận lợi dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học:
  Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và đạt được. Chuẩn kiến thực kĩ năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học. Là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động giáo dục bảo đảm tính khả thi của Chương trình Tiểu học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục ở Tiểu học”. (Trích Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐBGD&ĐT).
  Từ những quan điểm trên, cho thấy việc thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học có những mặt thuận lợi lớn:
  - Thể hiện tính thống nhất chương trình giáo dục tiểu học trên toàn quốc, là cơ sở để cho giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế tại lớp, tại địa phương.
  - Là cơ sở để cho nhà trường học chủ động ra đề kiểm tra đảm bảo mục tiêu giáo dục của bậc học; là cơ sở để cán bộ quản lí đánh giá tính hiệu quả quá trình giáo dục của giáo viên hay của đơn vị trường học.
  - Khắc phục được tình trạng quá tải trong dạy học ở tiểu học, ổn định chất lượng dạy học ở tiểu học.
  - Khắc phục được sự chênh lệnh về trình độ giáo dục giữa các vùng miền.
  - Học sinh chủ động học tập và có thể tự kiểm tra năng lực học tập của mình thông qua chuẩn kiến thức kĩ năng.
  1.2. Những khó khăn dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học:
  Giáo viên chưa mạnh dạn thực hiện điều chỉnh dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học. Một số ít giáo viên chưa thật sự xem “Chương trình là pháp lệnh” sách giáo khoa thế nào là bám theo thế ấy chưa nắm được chương trình chuẩn bao gồm cả phần yêu cầu cần đạt và phần nâng cao. Chính vì thế một số kế hoạch bài dạy của giáo viên chưa thể hiện rõ phương pháp giảng dạy cho cả bốn đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu.
  1.3. Đánh giá sự phù hợp của Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học đối với khả năng, điều kiện học tập, phát triển của học sinh
  Nhìn chung chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học là phù hợp với khả năng của các đối tượng học sinh tiểu học. Vì là chuẩn ở mức độ “tối thiểu” cho nên phù hợp ở mức độ trung bình, còn mức độ khá, giỏi chưa thể hiện rõ.
  1.4 .Sự chưa phù hợp
  Vì chuẩn kiến thức kĩ năng ở tiểu học “là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu” nên chương trình và sách giáo khoa hiện nay bám sát mức độ này không có định hướng cho công tác phát triển nâng cao cho học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.
  Cách ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng trong vùng giới hạn đó dẫn đến tình trạng số lượng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến tăng một cách đột biến trong thời gian gần đây.
  1.5. Đánh giá hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng của giáo viên (phù hợp Chuẩn, cao hơn hoặc thấp hơn chuẩn…).
  Hiện tại giáo viên đã thực hiện phù hợp với chuẩn. Còn lúng túng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (nên nâng cao ở mức độ nào? Nếu nâng cao thì có tạo nên tình trạng quá tải hay không?)
  2.Triển khai nội dung dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc
   
  Gửi ý kiến