Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Phan phoi chuong trinh lich su tu 6-9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Nam
Ngày gửi: 06h:27' 02-11-2010
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người

phân phối chương trình lịch sử-lớp 7
Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết/tuàn= 70 tiết
Học kỳ I : mỗi tuần 2 tiết x 18 tuần = 36 tiết
Kọc kỳ II : mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần 34 tiết
học kỳ i
Phần một: Khái quát lịch sử thế giới Trung đại
Tiết 1: Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Tiết 2:Bài 2: Sự suy vong của chế độ PK và sự hình thành CNTB ở châu Âu
Tiết 3: Bài 3: Cuộc đtranh của GC TS chống PK thời hậu kì trung Đại ở châu Âu.
Tiết 4: Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Tiết 5 : Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến ( TT)
Tiết 6: Bài 5: Độ thời phong kiến
Tiết 7: Bài 6:Các quốc gia phong kiến Đông Nam á
Tiết 8: Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam á ( TT)
Tiết 9: Bài 7:Những nét chung về xã hội phong kiến
Tiết 10:Làm bài tập lịch sử(phần thế giới)
Phần hai : Lịch sử Việt Nam từ TK X đến giữa TK XIX
Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô -Đinh- Tiền Lê ( thế kỷ X)
Tiết 11: Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Tiết 12: Bài 9: Nước Đại Cổ Việt thời Đinh- Tiền Lê
Tiết 13: Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê ( TT)
Chương II: Nước Đại Việt thời Lý ( thế kỷ XI-XII)
Tiết 14: Bài 10: Nhà Lí đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Tiết 15: Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống(1075-1077)
Tiết 16: Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) (TT)
Tiết 17: Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hoá - I/ Đời sống kinh tế
Tiết 18: Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hoá ( TT) – II/ Sinh hoạt xã hội-văn hoá
Tiết 19: Bài tập lịch sử
Tiết 20: Ôn tập
Tiết 21: Kiểm tra viết 1 tiết
Chương III: Nước Đại Việt thời Trần ( thế kỷ XIII – XIV)
Tiết 22: Bài 13: Nước Đại Việt thế kỷ XIII. I. Nhà trần thành lập
Tiết 23: Bài 13:Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII ( TT). II. Nhà Trần xây dung.......
Tiết 24: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (I)
Tiết 25: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (II)
Tiết 26: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (III)
Tiết 27: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (IV)
Tiết 28: Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. ( I )
Tiết 29: Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. ( II )

Tiết 30: Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. ( I )
Tiết 31: Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. ( II )
Tiết 32: Bài 17: Ôn tập chương II và chương III
Chương IV: Đại Việt từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX thời Lê Sơ
Tiết 33: Bài 18: Cuộc K/c của nhà Hồ và PTKN chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Tiết 34: Làm bài tập lịch sử (Phần chương III)
Tiết 35: Ôn tập
Tiết 36: Kiểm tra học kỳ I
học kỳ iI
Tiết 37: Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơ
 
Gửi ý kiến