Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de thi khao sat toan 6

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Hoàng
Ngày gửi: 21h:26' 22-08-2010
Dung lượng: 21.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
đề thi khảo sát toán 6
Năm học 2006 - 2007


Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: a) Kết quả đúng của phép tính 3 - ( -2 - 3 ) là:
A. 2 ; B. -2 ; C. 8 ; D. 4
b) Kết quả đúng của phép tính 26 : 2 là :
A. 27 ; B. 25 ; C. 26 ; D. 16
Câu 2: a) Góc phụ với góc 600 là:
A. 600 ; B. 700 ; C. 450 ; D. 300
b) Tia Ot là phân giác của góc xôy khi:
A. xôt = tôy
B. xôt + tôy = xôy
C. xôt + tôy = xôy và xôt = tôy
D. xôt + tôy = xôy và xôt ( tôy

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính
a) 1999 + (- 2000 ) + 2001 + (- 2002 )
b) ( - 5 ) + 2 +(3( + ( - 4 ) + (-1(
Câu 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho
xôy = 300 ; xôt = 600
a) Tính yôt = ?
b) Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không ? Vì sao ?
Câu 3: Chứng tỏ rằng phân số: 3n - 2 là phân số tối giản (n(N)
4n - 3
_______________________________________________________________________

Biểu điểm: Phần I: 4 điểm
- Câu 1: 2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
- Câu 2: 2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
Phần II: 6 điểm
- Câu 1: 2 điểm
- Câu 2: 3 điểm, vẽ hình đúng: 0,5 điểm, ý a: 1,5 điểm; ý b: 1 điểm
- Câu 3: 1 điểm
 
Gửi ý kiến
print