Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  GIÁO ÁN TIN 7 FULL (3 CỘT)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Ngọc Báo
  Ngày gửi: 22h:20' 03-08-2010
  Dung lượng: 33.4 MB
  Số lượt tải: 2438
  Số lượt thích: 0 người

  Tiết: 1 Ngày Soạn: …./…./09
  Tuần: 1 Ngày dạy : …../…./09


  BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?


  I/ MỤC TIÊU:
  a) Kiến thức:
  - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
  - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính.
  - Biết nhập sữa, xoá dữ liệu.
  - Biết cách di chuyển trên bảng tính.
  b) Kỉ năng:
  - Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màng hình trang tính.
  - Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính.

  II/ PHƯƠNG PHÁP:
  Minh hoạ, giảng giải,

  III/ CHUẨN BỊ:
  - Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính.
  - Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài.

  IV/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
  NỘI DUNG
  
  Hoạt động 1: Giới thiệu bảng và nhu cầu sử lý thông tin.
  
  (Mục tiêu:
  - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
  (Cách tiến hành:
  - Giáo viên treo bảng tính 1.1; 1.2; 1.3.
  - Giáo viên giới tiệu từng bảng tính.
  - Qua những ví dụ về bảng tính. Hãy cho biết bảng tính giúp ích gì trong đới sống và học tập của chúng ta?
  - Yêu cầu học sinh nhận xét?
  - Giáo viên rút ra kết luận.

  Học sinh quan sát tranh.
  - Học sinh nghe giới thiệu.
  - Từng cá nhân trả lời.


  - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn.
  (bảng tính giúp ta ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các phép tính toán cũng như xây dựng biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng)
  1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng :
  Chương trình bảng tính (SGK)


  
  Hoạt động 2: Giới thiệu một số chương trình bảng tính.
  
  
  (Mục tiêu:
  - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính.
  (Cách tiến hành:
  - Giáo viên giới thiệu màn hình làm việc của bảng tính.
  - Giáo viên giới thiệu khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.

  - Giáo viên giới thiệu cách sắp xếp và lọc dự liệu.
  - Giáo viên giới thiệu cách tạo biểu đồ.
  

  - Học sinh quan sát tranh.
  - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
  - Học sinh quan sát tranh.
  - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
  - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
  - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.

  - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
  - Cá nhân trả lời.
  - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn.
  .
  2 . Chương trình bảng tính :
  a. Màn hình làm việc : (SGK)

  

  b . Dữ liệu :
  - Dữ liệu số, dữ liệu văn bản
  c. Khả năng tính tóan và sử dụng hàm có sẵn
  (SGK)
  d. Sắp xếp và lọc dữ liệu
  (SGK)
  e. Tạo biểu đồ
  (SGK)
  
  
  V/ DẶN DÒ
  -Học bài
  -Làm các câu hỏi trong SGK
  RÚT KINH NGHIỆM
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Tiết: 2 Ngày Soạn: …./…./09
  Tuần: 1 Ngày dạy : …../…./09

  BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

  I/ MỤC TIÊU:
  a) Kiến thức:
  - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
  - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính.
  - Biết nhập sữa, xoá dữ liệu.
  - Biết cách di chuyển trên bảng tính.
  b) Kỉ năng:
  -Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màng hình trang tính.
  -Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính.

  II/ PHƯƠNG PHÁP:
  -Minh hoạ, thuyết trình,

  III/ CHUẨN BỊ:
  -Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính.
  -Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài.

  IV/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
   DUNG
  
  Họat động 1 : tra bài cũ
   
  Gửi ý kiến