Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài tập Góc và khoảng cách

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Hương
  Ngày gửi: 08h:20' 19-07-2010
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 278
  Số lượt thích: 1 người (Trần Châu Nguyên)
  Họ và tên giáo sinh: Nguyễn Thị Mỹ Hương.
  Lớp : K56D.
  Trường : Đại học Sư phạm Hà Nội.
  Bài soạn Đại số lớp 10 ban Nâng cao.

  BÀI TẬP: KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC
  Mục tiêu
  Về kiến thức và kĩ năng
  -Nhớ được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và công thức tính cosin của góc giữa hai đường thẳng.
  -Viết được phương trình hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Biết cách kiểm tra xem hai điểm ở cùng phía hay khác phía đối với một đường thẳng.
  Về tư duy và thái độ
  Phát triển tư duy trong quá trình giải bài toán về khoảng cách và góc: tư duy logic, quy lạ về quen, tương tự, khái quát.

  II. Chuẩn bị cho tiến trình dạy học
  a) Giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học: thước thẳng, phiếu học tập.
  Học sinh: Học sinh đã học tiết lí thuyết, làm bài tập về nhà.
  b)Phương pháp:
  -Chia nhóm giải bài tập.
  -Hoạt động của học sinh là chủ yếu, giáo viên chỉ có vai trò hướng dẫn, gợi ý, nhận xét, uốn nắn các sai sót của học sinh.

  **Phân phối thời gian: 1 tiết.

  Bài giảng
  Thời gian
  Ghi bảng
  Hoạt động của học sinh
  Hoạt động của giáo viên
  
  Hoạt động 1: Học sinh phải nhớ được các công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và công thức tính cosin của góc giữa hai đường thẳng với phương trình hoặc bất phương trình đã cho.
  (0’)
  Kiến thức cần nhớ
  Công thức tính khoảng cách từ điểm 𝑀
  𝑥
  0
  𝑦
  0 đến đường thẳng
  :𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐=0
  được cho bởi 𝑑
  𝑀
  𝑎
  𝑥
  0+𝑏
  𝑦
  0+𝑐
  𝑎
  2
  𝑏
  2
  Chú ý: Nếu phương trình đường thẳng (∆)ở dạng tham số hay chính tắc thì ta phải chuyển về dạng phương trình tổng quát.
  * Cho đường thẳng :𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐=0 và hai điểm 𝑀
  𝑥
  𝑀
  𝑦
  𝑀;𝑁
  𝑥
  𝑁
  𝑦
  𝑁 không thuộc đường thẳng . Khi đó :
  Hai điểm 𝑴,𝑵 nằm về một phía đối với đường thẳng khi và chỉ khi

  𝑎
  𝑥
  𝑀+𝑏
  𝑦
  𝑀+𝑐
  𝑎
  𝑥
  𝑁+𝑏
  𝑦
  𝑁+𝑐>0
  Hai điểm 𝑴,𝑵 nằm về hai phía đối với đường thẳng khi và chỉ khi

  𝑎
  𝑥
  𝑀+𝑏
  𝑦
  𝑀+𝑐
  𝑎
  𝑥
  𝑁+𝑏
  𝑦
  𝑁+𝑐<0
  * Cho hai đường thẳng

  1
  𝑎
  1
  𝑥
  𝑏
  1
  𝑦
  𝑐
  1=0

  2
  𝑎
  2
  𝑥
  𝑏
  2
  𝑦
  𝑐
  2=0.
  Khi đó hai đường phân giác
  𝑑
  1) và
  𝑑
  2)của góc tạo bởi
  1 và
  2
  là:

  𝑎
  1
  𝑥
  𝑏
  1
  𝑦
  𝑐
  1
  𝑎
  1
  2
  𝑏
  1
  2
  𝑎
  2
  𝑥
  𝑏
  2
  𝑦
  𝑐
  2
  𝑎
  2
  2
  𝑏
  2
  2
  hoặc
  𝑎
  1
  𝑥
  𝑏
  1
  𝑦
  𝑐
  1
  𝑎
  1
  2
  𝑏
  1
  2
  𝑎
  2
  𝑥
  𝑏
  2
  𝑦
  𝑐
  2
  𝑎
  2
  2
  𝑏
  2
  2
  (Có thể bỏ qua)

  
  
  Hoạt động 2: Viết được phương trình hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Biết cách kiểm tra xem hai điểm ở cùng phía hay khác phía đối với một đường thẳng.

  (10’)
  Bài tập
  BT1. Tìm toạ độ điểm 𝑀 biết :
  𝑀 nằm trên trục 𝑂𝑥 và cách đường thẳng :4𝑥+3𝑦+1=0 một khoảng bằng 5.
  𝑀 thuộc đường thẳng
  𝑥=1
  𝑦=3+𝑡 và 𝑑
  𝑀
  2 với phương trình đường thẳng ):𝑥+𝑦+1=0
  Cho hai đường thẳng
  1:3𝑥−4𝑦+6=0 và
  2:4𝑥−3𝑦−9=0. Tìm điểm M trên trục tung sao cho M cách đều
  1

  2.
  𝑀 thuộc đường thẳng
  𝑥=1
  𝑦=3+𝑡 và 𝑑
  𝑀
  2 với phương trình đường thẳng ):𝑥+𝑦+1=0
  

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng