Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đơn xin vào Đảng ( mới , hay )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Thanh Thế
  Ngày gửi: 10h:46' 04-07-2010
  Dung lượng: 6.4 KB
  Số lượt tải: 8792
  Số lượt thích: 0 người

  bài thu hoạch

  Họ và tên: Phan Văn Tuấn
  Quê quán: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
  Đơn vị công tác: Trường THCS Tôn Thất Thuyết

  Đảng Cộng sản Việt Nam
  -------(-------
  Vĩnh Thạch, ngày 4 tháng 7 năm 2008

  đơn xin vào đảng
  Kính gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tôn Thất Thuyết
  Đảng uỷ: xã Vĩnh Thạch
  Tôi tên là: Phan Văn Tuấn . Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1984
  Nơi sinh: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
  Dân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viên
  Trình độ văn hoá: 12/12
  Quê quán: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
  Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
  Đơn vị công tác: Trường THCS Tôn Thất Thuyết
  Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ..................................................................................
  Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày 17 tháng 12 năm 1998
  Tại: Trường THPT Cửa Tùng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
  Được chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày ... tháng ... năm .....
  Tại: ..............................................................................................................................
  Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:
  Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh dạo cách mạng của Đảng.
  Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi uỷ Trường THCS Tôn Thất Thuyết, Đảng uỷ xã Vĩnh Thạch xét cho tôi được kết

  No_avatar

  hay j ma hay, toan chep trong dieu le dang ra ko, ko co chut xiu j la cam nhan thuc te tu ban than ca, ko the hien thanh y j ca

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng