Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Quyết định thành lập Ban phụ trách Đội

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đăng Khoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:36' 10-05-2010
  Dung lượng: 44.0 KB
  Số lượt tải: 786
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT CÀNG LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH TÂN AN A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ----------------------
  Số:…………/QĐ
  QUYẾT ĐỊNH
  (V/V Thành lập Ban phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
  và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh )

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN A

  -Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo quyết định số 51/ 2007/ QĐ-BGD & ĐT ngày 31/ 08/ 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  -Căn cứ vào điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội Đồng Đội Trung Ương.
  -Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng.
  -Căn cứ vào tình hình thực tế, xét khả năng và nhu cầu công tác của cán bộ giáo viên.
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Nay thành lập Ban phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh năm học 2009 –2010 gồm các ông ( bà )có tên sau :

  1/ Ông : Phạm Thành Hịêp
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2/ Ông : Nguyễn Đăng Khoa
  TPT Đội
  Phó Trưởng ban
  
  3/ Ông : Nguyễn Văn Be
  GV
  Uỷ viên- phụ trách Đội lớp 5/1
  
  4/ Ông : Phan Văn Hậu
  GV
  Uỷ viên-phụ trách Đội lớp 5 /2
  
  5/ Bà : Nguyễn Thị Mai Trinh
  GV
  Uỷ viên- phụ trách Đội lớp 4/1
  
  6/ Ông:Nguyễn Văn Bay
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Đội lớp 4 /2
  
  7/ Ông:Nguyễn Văn Phúc
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Đội lớp 4 /3
  
  8/ Ông: Võ Bình Liêu
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Đội lớp 4 /4
  
  9/ Bà: Nguyễn Thị Kim Phụng
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao và Đội lớp 3/1
  
  10/ Ông: Nguyễn Minh Tự
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao và Đội lớp 3 /2
  
  11/ Ông: Lê Hiền Đức
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao và Đội lớp 3/3
  
  12/ Bà: Lê Thị Tám
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 2/1
  
  13/ Bà :Lâm Thị Mỹ Anh
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 2/2
  
  14/ Ông: Phạm Văn Khương
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 2/3
  
  15/ Bà : Trần Thị Út
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/1
  
  16/ Bà: Nguyễn T Kim Hương
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/2
  
  17/ Bà: Phạm Hồ Hải Yến
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/3
  
  18/ Ông: Phan Thanh Tâm
  GV
  Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/4
  
  
  Điều 2: Ban Phụ Trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham gia xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường thông qua công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá ,các chủ đề năm học, chủ điểm từng tháng.
  Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

  Tân An ngày……….. tháng……... năm 2009
  Hiệu Trưởng
  Nơi nhận:
  -Ông (bà) có tên ở điều 1
  -Lưu văn phòng.

  Phạm Thành Hiệp

   
  Gửi ý kiến