Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:29' 02-05-2010
Dung lượng: 12.3 KB
Số lượt tải: 4736
Số lượt thích: 2 người (californi hust, Đinh Hà Triều, Lý Thị Thanh Tuyền)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 6
Cả năm :37 tuần x 4 tiết/ tuần =148 tiết
Học kì I :19 tuần x 4 tiết / tuần = 76 tiết
Học kì II :18 tuần x 4 tiết / tuần =71 tiết
Phân chia theo học kì và tuần học:


Cả năm
148 tiết
Số học ( 118 tiết)
Hình học (30 tiết)

Học kì I
19 tuần 76 tiết
61 tiết
15 tuần đầu x 3 tiết =45 tiết
4 tuần cuối x 4 tiết = 16 tiết
15 tiết
15 tuần đầu x1tiết =15 tiết
4 tuần cuối x 0tiết =0 tiết

Học kì II
18 tuần 72 tiết
57 tiết
15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết
3 tuần cuối x 4 tiết =12 tiết
15 tiết
15 tuần đầu x 1tiết=15 tiết
3 tuần cuối x 0 tiết =0 tiết


Tuần
Môn
Tiết
Bài dạy

1
ĐS
1
2
3
§ 1.Tập hợp phần tử của tập hợp
§ 2.Tập hợp các số tự nhiên
§ 3.Ghi số tự nhiên


HH
1
§ 1.Điểm - Đường thẳng

2
ĐS
4
5
6
§ 4.Số phần tử của một tập hợp.Tập hợp con.
Luyện tập
§ 5.Phép cộng và phép nhân.


HH
2
§ 2.Ba điểm thẳng hàng

3
ĐS
7
8
9
Luyện tập.
Luyện tập.
§ 6.Phép trừ và phép chia.


HH
3
§ 3.Đường thẳng đi qua 2 điểm

4
ĐS
10 11
12
Luyện tập.
Luyện tập.
§ 7.Lũy thừa với số mũ tự nhiên.Nhân hai lũy thừa cùng cơ số


HH
4
§ 4.Thực hành trồng cây thẳng hàng

5
ĐS
13
14
15
Luyện tập
§ 8.Chia lũy thừa cùng cơ số
§ 9.Thứ tự thực hiện các phép tính.


HH
5
§ 5.Tia

6
ĐS
16
17
18
Luyện tập.
Luyện tập.
Kiểm tra 45 phút


HH
6
Luyện tập.

7
ĐS
19
20
21
§ 10.Tính chất chia hết của một tổng
§ 11.Dấu hiệu chia hết cho 2,cho 5
Luyện tập


HH
7
§6 .Đoạn thẳng

8
ĐS
22
23
24
§ 12.Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Luyện tập
§ 13.Ước và bội


HH
8
§ 7.Độ dài đoạn thẳng

9
ĐS
25
26
27
Luyện tập
§ 14.Số nguyên to á-Hợp so á-Bảng số nguyên tố
Luyện tập


HH
9
§ 8.Khi nào thì AM +MB =AB

10
ĐS
28
29
30
§ 15.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Luyện tập
§ 16.Ước chung và bội chung


HH
10
Luyện tập

11
ĐS
31
32
33
Luyện tập
§ 17.Ước chung lớn nhất
Luyện tập


HH
11
§ 9.Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

12
ĐS
34
35
36
Luyện tập
§ 18 .Bội chung nhỏ nhất
Luyện tập


HH
12
§ 10.Trung điểm của đoạn thẳng.

13
ĐS
37
38
39
Luyện tập
Ôân tập chương 1
Ôân tập chương 1


HH
13
Luyện tập

14
ĐS
40
41
42
Kiểm tra 45 phút chương 1
§ 1.Làm quen với số nguyên âm
§ 2. Tập hợp các số nguyên


HH
14
Ôn tập chương 1

15
ĐS
43
44
45
§ 3.Thứ tự trong Z
Luyện tập
§ 4.Cộng hai số nguyên cùng dấu


HH
15
Kiểm tra chương 1

16
ĐS
46
47
48
49
Luyện tập
§ 5.Cộng hai số nguyên khác dấu
Luyện tập
§ 6.Tính chất phép cộng các số nguyên.

17
ĐS
50
51
52
53
Luyện tập
§ 7.Phép trừ hai số nguyên.
Luyện tập
§ 8.Quy tắc dấu ngoặc.

18
ĐS
54
55
56
57
Luyện tập.
Luyện tập.
Ôân tập HKI
Ôân tập HKI
No_avatar

minh ko co thich bai na0y cho lam

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓