Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Kiểm tra hoạt động Sư phạm của Giáo viên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hồng Phu
  Ngày gửi: 05h:31' 19-10-2008
  Dung lượng: 58.5 KB
  Số lượt tải: 1136
  Số lượt thích: 0 người
  Ý nghĩa của kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn

  Qui chế chuyên môn là những qui định về CM mà giáo viên phải thực hiện. Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn giúp cho :
  - Nắm được thực trạng việc thực hiện QCCM của GV
  - Đảm bảo kỷ cương nề nếp trong hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, của ngành ;
  - Tạo điều kiện tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp của giáo viên ;
  - Động viên, khen thưởng chính xác những GV thực hiện tốt QCCM trong đơn vị, phổ biến kinh nghiệm tốt trong tập thể SP, đồng thời phát hiện những thiếu sót, lệch lạc để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời. Tạo động lực cho việc tự KT của GV ;
  - Thực hiện tốt công tác quản lý CM của HT, từ đó có điều chỉnh trong công tác quản lý đạt được mục tiêu giáo dục.
  KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUI CHẾ CHUYÊN MÔN

  NỘI DUNG KIỂM TRA
  CÔNG VIỆC/BIỆN PHÁP KIỂM TRA
  
  Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục
  Xem sổ báo giảng, đối chiếu sổ đầu bài, vở ghi của HS, sổ điểm (tiến độ) với phân phối CT, với sự thống nhất của tổ CM. Xem sổ theo dõi dạy bù, dạy thay. Dự giờ
  
  Thực hiện các yêu cầu về soạn bài theo qui định
  Kiểm tra giáo án : số lượng, chất lượng (nội dung, hình thức). Phân tích các giáo án điện tử mà GV soạn
  Xem các tư liệu, đồ dùng dạy học cho bài dạy. Trao đổi với TT, GV, đồng nghiệp
  
  Kiểm tra, chấm bài, quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh
  Phân tích sổ điểm (tiến độ, cập nhật điểm số, so sánh với kết quả học tập thực tế), xem một số bài KT đã chấm (đề KT, việc chấm chữa bài ?), đề kiểm tra (lưu), đáp án. Xem vở ghi cuả HS. Xem KH phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi
  
  Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
  Xem biên bản họp tổ CM, sổ NQ của tổ, sổ dự giờ, nội dung ghi chép của GV trong sổ công tác
  Trao đổi với TTCM, GV, GV khác
  
  Thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học. Thực hiện các tiết thực hành
  Xem sổ đầu bài, sổ theo dõi của phòng thí nghiệm, thực hành, sổ mượn đồ dùng, thiết bị, vở ghi của HS. Xem giáo án giờ thực hành, đồ dùng tự làm của GV.
  Trao đổi với TTCM, GV, đồng nghiệp, HS. Dự giờ
  
  Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ
  Phân tích việc ghi chép trên các hồ sơ sổ sách theo qui định đối với GV như : giáo án, sổ dự giờ, sổ CN (nếu có), sổ công tác…
  Trao đổi với TTCM, các bộ phận liên quan.
  
  Tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
  Xem KH và kết quả bồi dưỡng nâng cao trình độ CM, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng thường xuyên, sổ dự giờ, thao giảng, các tài liệu tích luỹ (điạ chỉ truy cập, các tài liệu thu thập được...), sáng kiến KN. Dự giờ
  
  Tuân thủ qui định về dạy thêm, học thêm
  Xem hồ sơ dạy thêm
  Thăm dò dư luận, qua hộp thư góp ý...
  Trao đổi với TTCM, GV, đồng nghiệp, CMHS, HS… đối chiếu với qui định.
  Phân tích việc đánh giá, xếp lọai HS cuả GV. Xem vở ghi của HS học thêm.
  
   Ý nghĩa của kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

  Hoạt động sư phạm của giáo viên là toàn bộ hoạt động mang tính nghề nghiệp của người giáo viên, từ việc chuẩn bị bài, giảng dạy, giáo dục học sinh ở trong và ngoài lớp đến việc thực hiện các qui định về chuyên môn như: thực hiện chương trình, kiểm tra và chấm bài học sinh, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ chuyên môn, tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…và thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của các cấp quản lý. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên có ý nghĩa :
  - Giúp HT nhà trường có thông tin đầy đủ, chính xác về thực trạng hoạt động sư phạm của GV trong đơn vị mình, là cơ sở trong việc phân công, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ giáo viên một cách hợp lý ;
  - Phát hiện, lựa chọn, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục, tạo nội lực cho giáo viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình đồng thời uốn nắn, điều chỉnh những sai sót lệch lạc trong quá trình giảng dạy, giáo dục nhằm nâng
   
  Gửi ý kiến