Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

16 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Đức Hưng
 • Tìm kiếm

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu Tờ trình

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: www.kynangquanly.com.vn
  Người gửi: Chu Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:09' 27-01-2010
  Dung lượng: 53.5 KB
  Số lượt tải: 1509
  Số lượt thích: 0 người


  ĐƠN VỊ:…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỘ PHẬN TRÌNH Độc lập –Tự do – Hạnh phúc _______________ __________________________

  Số: ………(nội bộ, nếu có) Địa danh, ngày……tháng…… năm……


  TỜ TRÌNH
  Về việc ………………………………………………….
  ______________

  Kính gởi:……………………………………

  (Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
  (Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Trân trọng kính trình./.

  DUYỆT
  (CHỨC VỤ NGƯƠI ĐƯỢC TRÌNH) TRƯỞNG BỘ PHẬN TRÌNH
  Họ tên người sẽ duyệt Họ tên người ký
  ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DƠN VỊ…………… Độc lập –Tự do – Hạnh phúc _______________ __________________________

  Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh, ngày……tháng…… năm……

  TỜ TRÌNH
  Về việc ………………………………………………….
  ______________

  Kính gửi:……………………………………

  (Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
  (Nêu những ý kiến đề xuất) …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
  Trân trọng kính trình./.  Thủ trưởng đơn vị

  Nơi nhận:
  Như trên;
  - …
  - …
  - Lưu HC; NDM. Họ tên người ký

  CÔNG TY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG THIẾT KẾ MẪU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ __________________________

  Số: 45/TTr–TKM TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2005

  TỜ TRÌNH
  Về việc duyệt mua một màn hình máy vi tính
  ______________

  Kính gởi: Bà Giám đốc

  Hiện nay, tại Phòng Thiết kế Mẫu, có một màn hình vi tính đã bị hư, cần mua thay mới.
  Chuyên viên kỹ thuật vi tính của Phòng kỹ thuật đã đến xem xét và kết luận màn hình đã quá cũ (trang bị từ năm 1996), bộ giải mã màu bị hư, và đèn hình yếu. Ngoài ra, độ phân giải tối đa của màn hình quá thấp, không đáp ứng được các yêu cầu mới hiện nay của công việc. Phòng Kỹ thuật cũng đề nghị thay mới bằng màn hình Samsung 17”, SyncMaster 753DFX để phục vụ công viêc tốt hơn.
  Theo các báo giá của 03 đơn vị bán đã nhận, gồm Công ty Hoàn Tất, Công ty Nhật Thu và Công ty Đức Việt, thì với loại màn hình nêu trên, Công ty Đức Việt có giá bán thấp nhất, là 130USD.
  Theo tỉ giá USD của ngân hàng Ngoại thương, đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 20/12/2005 (15.700 đồng/USD), thì giá tiền trên qui thành tiền 2.041.000 đồng.

  Ý kiến đề xuất:
  Để phục vụ tốt cho công việc, kính trình Bà Giám đốc duyệt chi 2.041.000 đồng (Hai trệu không trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) để mua màn hình nêu trên.
  Trân trọng kính trình./.

  DUYỆT
  GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG
  Vương Hồng Diễm Mai Trần Thị Thùy Trang
  CÔNG TY TNHH LUDACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG HÀNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ __________________________

  Số: 145/TTr–HC TP. Hồ Chí Minh, ngày14 tháng 12 năm 2005


  TỜ TRÌNH
  Về việc duyệt chi mua văn phòng phẩm quý 1/2006
  ________________

  Kính gửi: Ông Giám đốc

  Hiện nay, số lượng văn phòng phẩm mua từ quý trước cho Công ty đã gần hết, cần mua tiếp cho quý 1/2006.
  Phòng Hành chánh đã tập hợp nhu cầu của các bộ phận (theo danh mục thống kê đính kèm).
  Sau khi đã khảo giá tại một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm (kèm các bản báo giá của những cơ sở này), Phòng Hành chánh nhận thấy Cơ sở Lê Văn, số 2235 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, báo tổng số tiền trọn gói thấp nhất, là 16.500.000 đồng.

  Ý kiến đề xuất:
  Để phục vụ tốt cho công việc, kính trình Ông Giám đốc duyệt chi 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) để mua văn phòng phẩm quý 1/2006.

  Trân trọng kính trình./.


  DUYỆT
  GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG

  Lê Hồng Thiên Trần
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng